«SAS-salget får ingen betydning for norske kunder»

Norge har solgt seg ut av SAS i løpet av natten. Foto: Halvor Solhjem Njerve

Den norske stats aksjer i SAS er solgt i løpet av natten, melder Næringsdepartementet i en melding onsdag morgen. Dermed er et snart 72 år gammelt norsk industrieventyr over. Fagforening håper at aksjene er solgt til en langsiktig eier.

Departementet opplyser at staten fikk 597 millioner kroner for aksjene. Hvem kjøperne er, opplyses ikke.

– Regjeringen har lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier av SAS. Stortinget har i flere omganger gitt regjeringen fullmakt til å selge seg ut av selskapet. Den fullmakten har vi nå benyttet oss av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en melding onsdag morgen.

Hans Jørgen Elnæs. Foto: Privat

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair sier til flysmart24.no onsdag morgen at det ikke vil bety noe for norske SAS-kunder at staten ikke lenger er deleier i selskapet.

-Nei, jeg tror ikke det blir noen forskjell for kundene nå når staten har solgt alle SAS aksjene. Det er en fordel for SAS å komme på private hender, mener han.

-Norge er ett viktig marked for SAS og det er ingen grunn til å tro at SAS vil trappe ned sin produksjon i Norge, selv om staten ikke lenger er eier. Skal SAS beholde sin sterke posisjon i det lukrative forretnings markedet, må flyselskapet operere der kundene er, mener han.

-Derimot bør man forvente at SAS blir mer orientert på at ulønnsomme flyruter enten blir nedlagt eller at kapasiteten blir redusert, mener Elnæs som tror SAS-ledelsen nå venter på at den svenske regjeringen skal følge etter Norge og selge seg ut av selskapet.

-Uansett, en æra er nå over, sier Elnæs.

Også førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen, tror SAS vil bli ført videre som før, tross det norske salget og at det ikke får betydning for norske passasjerer.

Salget ble klarert onsdag morgen, og staten melder at den norske stats 37,8 millioner ordinære aksjer i SAS AB. er solgt. Dette tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet.

Salget ble gjort gjennom en auksjonsprosess gjennomført tirsdag kveld. Prisen per aksje ble fastsatt til 17,25 svenske kroner. Staten mottar totalt om lag 597 millioner norske kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer investorer fra Norge og fra utlandet.

I Sverige skriver flere aviser at det er sannsynlig at også den svenske staten vil selge ut sine aksjer. Dette har svenske myndigheter signalisert flere ganger. Men i motsetning til Norge pg Sverige, er det lite sannsynlig at danskene følger etter.

Dette fordi regjeringen ser Kastrup Lufthavn utenfor København, som er Danmarks største arbeidsplass, som en del av den fremtidig, strategisk lufthavn for SAS’ interkontinentale satsinger.

– Det er ingen grunn til å tro at endret eierskap vil påvirke arbeidsplasser, rutenett eller andre operasjonelle forhold i selskapet. Dagens struktur er allerede resultatet av kommersielle vurderinger fra selskapet, og ikke av statlig eierskap, sier Røe Isaksen.

Petter Førde, leder for pilotforeningen i Parat luftfart, sier til NRK at han ikke er overrasket over at staten selger seg ut.

– Det vi er opptatt av er at de selger til en seriøs og langsiktig eier, slik at SAS blir ivaretatt som et godt og forutsigbart flyselskap med trygge arbeidsplasser både i Norge og resten av Skandinavia, sier Petter Førde, leder for pilotforeningen i Parat luftfart.

Kommentator Magnus Dagel i den svenske næringslivsavisen Dagens Industri skriver at SAS’ børsverdi på noe over 7 milliarder kroner er lavt, og at «dårlige hovedeiere er årsaken. Derfor ville det være best om også de andre hovedeierne solgte seg ut», skriver han.

 

Lik flysmart24.no på Facebook