Airbnb kan bli forbudt i verdens mest populære by

Det ligger an til nye restriksjoner på utleie av private leiligheter i Paris. Foto: TUI

Stadig flere storbyer i Europa ser med bekymring på den raske fremveksten av utleieleiligheter, skapt av utleietjenesten Airbnb. Nå vurderer man å stenge for utleie av sentrumsleiligheter til turister også i Paris.

Flere byer, blant dem Palma på Mallorca, Amsterdam, Berlin, Madrid og Valencia har allerede iverksatt tiltak for å hindre at leiligheter i byenes mest attraktive områder blir leid ut til turister.

Løsningen for Paris kan bli et totalforbud mot korttidsutleie i deler av byen, mens man i dag har satt begrensinger for hvor mange dager i året utleie kan skje. I tillegg må utleiere ha en egen lisens.

Huseierne velger korttidsutleie til turister fordi det er mest lønnsom for dem. Dette har ført til at deler av de aktuelle byene – der det før var et lokalt folkeliv – nå er blitt nærmest rene utleieområder.

Nå frykter myndighetene i Paris at det samme skal skje der. Et overslag som har blitt gjort forteller at 60.000 leiligheter som før ble tilbudt byens innbyggere nå blir brukt som utleieleiligheter.

Dette gjør Airbnb til den største utleieaktøren for turister i denne verdens mest besøkte by.

– Airbnb truer sjelen og identiteten til en rekke nabolag. Vi kan ikke la denne situasjonen utvikle seg, sier byens varaordfører Ian Brossat.

Han mener utviklingen er meget bekymringsfull også for en verdensmetropol som Paris og at økningen i utleievirksomheten tvinger lokalbefolkningen til å flytte ut av byene:

– Alle storbyene i verden står overfor dette problemet. Hvis vi ikke regulerer Airbnb, vil vi ikke lenger ha innbyggere i våre bysentre, sier han.

Årsaken er ikke bare at leilighetene i stadig større grad blir leid ut, men at den store verdien som «Airbnb»-leilighetene har fått også driver prisen på ordinære leieleiligheter i været.

De sier at de ikke vil lage «Paris om til en lekegrind for amerikanere på tur.» Han frykter også at strøkene der Airbnb vokser, skal få en negativ næringsutvikling:

– Vi risikerer å se at matbutikker blir omgjort til mote- og souvenirbutikker, sier han.

Airbnb har svart på angrepet med å si at selskapet ikke kan se at de ødelegger lokalmiljøer i byene

– Vi gir besøkende muligheten til å bo billig og huseiere til å tjene litt penger på utleievirksomheten, svarer selskapet.

Lik flysmart24.no på Facebook