Nå kommer lov mot trange flyseter

De amerikanske flyselskapene har stappet flere seter inn i flyene sine. Foto: American Airlines

Amerikanske myndigheter forbereder nå en ny lov som fastsetter minstestandard når det gjelder komfort for flypassasjerer som reiser på økonomi-klassen.

Pinetrange fly er ikke noe ukjent fenomen i USA heller. Også der har flyselskapene stappet inn mange flere seter i flyene sine for å øke sin egen inntjening.

Resultatet har blitt mindre avstand mellom seteryggene, og dårligere komfort for de reisende. Nå er grensen nådd for amerikanske politikere:

USA skal fastsette regler for hvor trange passasjerflyene kan være. Luftfartsmyndighetene skal også undersøke om det skal komme lov også om antallet og størrelsen på toaletter om bord på flyene.

En ny lov vil omfatte alle fly som opererer innad, samt til og fra USA. Det innebærer at så vel SAS som Norwegian må innrette seg etter den nye standarden for de flyene som de skal bruke på reisemål til og fra Nord-Amerika.

Forslaget om en minimums-standard har versert en tid mellom ulike myndigheter i USA, og har gått ut på at det bør innføres en minste tillatte avstand mellom setene for å sikre passasjerene en bedre reiseopplevelse.

Kravet har vært ment å skulle gi de reisende bedre komfort, men har formelt sett vært knyttet til behovet for en raskere evakuering av passasjerene i tilfelle en nødsituasjon. Nye regler skal sikre at dette maksimalt skal ta 90 sekunder.

Forslaget så imidlertid ut til å havarere da luftfartsmyndighetene i The Federal Aviation Administration (FAA), motsatte seg en slik bestemmelse i juli.

Nå ser det imidlertid ut til at Kongressen beordrer FAA om å gå videre med saken, skriver avisen USA Today. Både demokratene og republikanerne stiller seg bak forslaget.

Det er ikke sagt noe om hva minimumsgrensen skal være.

De nye reglene vil ikke bare sikre en minimum avstand mellom setene, men også angi må for hvor bredt et flysete minst må være.

Lik flysmart24.no på Facebook