Sendte passasjerenes bagasje feil sted i ren protest

Den ansatte på flyplassen i Singapore hadde sin private aksjon mot arbeidsforholdene. Det gikk ut over passasjerer hos Singapore Airlines. Foto: Wikipedia

Den ansatte på flyplassen i Singapore var rasende fordi arbeidsgiveren ikke ville etterkomme hans ønske om bedre arbeidsforhold. Som hevn byttet han på bagasjelapper slik at koffertene til 286 passasjerer havnet helt andre steder enn dit eierne skulle.

Mannen er ikke lenger ansatt ved Changi-flyplassen, der hendelsen inntraff.

Saken ble nylig behandlet i retten der mannen la alle kort på bordet, og blir endelig avgjort etter 1. november, skriver avisen The Straits Times.

Hevntoktet gikk ut over innsjekket bagasje for passasjerer hos flyselskapene Singapore Airlines og Silk Air. Disse to selskapene fikk ikke bare erfare sinnet fra passasjerer som ikke fikk sin bagasje, men har også måttet punge ut med 42.000 singapore dollar i kompensasjon til disse.

Dette er, etter det avisen kjenner til, det første tilfellet av slik atferd blant bagasjeansatte noen gang. Mannens private aksjon skal ha pågått over flere år, de første tilfellene skal ha funnet sted i 2016.

Siden har det forekommet rundt 20 liknende tilfeller frem til februar i fjor. Mannen har erkjent forholdene og det vil bli vurdert å kreve erstatning av ham senere.

Den tidligere ansatte jobbet med å avsløre sprengstoff som måtte være sjekket inn som bagasje. Men røntgenmaskinen han jobbet med, stanset ofte på grunn av strømbrudd. Når dette skjedde, måtte mannen fysisk bære bagasjen over på et annet bagasjebånd for å få gjort jobben sin.

Han klaget til sjefene fordi han var lei av alle stansene og bæring av tung bagasje, men ble ikke hørt. Det var da ideen om en privat hevnaksjon tok form.

Han bestemte seg for å bytte bagasjelapper på en del kofferter når han var sikker på at ingen andre så ham, og når han var utenfor rekkevidde til kamera-overvåkingen.

Han satset på at aksjonen hans skulle åpne arbeidsgiverens øyne for at det var for lite folk i denne delen av driften og skaffe ham nytt utstyret. Han håpet at dette skulle føre til at han ville få hjelp.

I stedet fikk ansatte hos flyselskapenes bakketjeneste etter hvert mistanke om at noen måtte drive med manipulasjon av bagasjelappene.

De anmeldte forholdet til politiet. Slik ble mannen avslørt.

Men da hadde han allerede stanset sin aksjon, fordi den etter hans uttalelser i retten likevel ikke førte til noen forbedringer i hans arbeidsforhold.

Straffen kan bli et års fengsel for hvert av de 20 tilfellene av lappebytte han har innrømmet, i tillegg til en saftig bot.

Da hjelper det ham lite at flyplassen i ettertid ifølge avisen har forbedret prosedyrene rundt bagasjesjekken, i tillegg til at kameraovervåkingen har blitt styrket.

Lik flysmart24.no på Facebook