Her kan røyking på stranden gi fengselsstraff

Det er forbudt å røyke eller kaste sneip på strendene i Thailand. Foto: Wikipedia

Stadig flere populære reisemål innfører restriksjoner for røyking på strendene og der det er store folkemengder. Noen steder kan man rett og slett havne i fengsel dersom man fyrer opp en sigarett på feil sted.

Som på strendene i Thailand. Det norske Utenriksdepartementet advarer nordmenn mot denne loven i Thailand, og advarselen om dette står på norske myndigheters reiseråd for Thailand. Hvorvidt bestemmelsen har rammet nordmenn, er ikke kjent.

– Nei, UD kjenner ikke til om nordmenn har blitt straffet for denne type forseelser, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet til flysmart24.no. Hun opplyser at det kun er thailandske myndigheter som kan svare på dette.

Wollebæk opplyser at det ikke bare er røyking, men også kasting av sneiper på stranden, som omfattes av det strenge lovverket. Landet har et generelt forbud mot å røyke i det offentlige rom.

Forsøpling på strendene har blitt et stort problem. Under en ryddeaksjon på stranden i Patong ble det i fjor funnet 138.000 sigarettstumper. Det utgjorde 30 prosent av alt søppel som ble funnet der.

At det ikke er noen spøk å sette seg opp mot de nye røykelovene, understrekes av denne opplysningen på Utenriksdepartementets side for reiseråd:

«Straffen for overtredelse er opp til ett års fengsel, eller en bot på opptil THB 100.000, eller begge deler,» skriver departementet. Om man slipper fengsel, kan ferien bli betraktelig dyrere enn nødvendig. Summen utgjør 26 600 norske kroner.

En talsmann for myndighetene i landet, Pairat Charoensiri, har imidlertid forsikret at det vil bli gitt flere advarsler før det blir aktuelt å praktisere fengselsstraff.

Utenriksdepartementet gjør dessuten oppmerksom på at innføring av e-sigaretter til landet er forbudt, og føyer til at brudd på dette heller ikke dette blir sett direkte nådig på av myndighetene:

– Den som importerer forbudte varer til Thailand kan dømmes til fengsel i maksimum ti år eller til bøter tilsvarende fem ganger verdien av den importerte varen, skriver departementet.

UD advarer mot at straffenivået i Thailand generelt sett er høyt.

-Dette gjelder også for mindre forseelser. Man kan idømmes flere måneders fengselsstraff for forhold man i Norge kan anse som bagatellmessige -for eksempel butikknasking, forstyrrelse av offentlig orden, ærekrenkelse av offentlige tjenestemenn. Fengselsforholdene ligger betraktelig under norsk standard, skriver UD.

Lik flysmart24.no på Facebook