Produksjonen av nye Max-fly pågår for fullt

Nyproduserte Boeing 737 Max-fly blir ikke hentet, og må sendes på lager. Foto: Boeing

Selv om flytypen er satt på bakken over hele verden, fortsetter den amerikanske flyfabrikken Boeing å produsere nye Max-fly som om ingenting har skjedd. Nå har også det amerikanske transportdepartementet besluttet å granske sin egen fagetat som godkjente flyet som trygt.

Det er stadig mer som tyder på at det er en sammenheng mellom de to flystyrtene med Boeing 737 Max-flyene i Indonesia og Etiopia.

Begge flyene styrtet like etter avgang, og ulykkene kostet 346 mennesker livet.

Disse hendelsene førte til at flytypen ble beordret satt på bakken over hele kloden i forrige uke. Blant annet måtte Norwegian ta 18 av sine fly av typen ut av bruk, med betydelige konsekvenser for trafikken.

Hos Boeing er det derimot «business as usual». Det amerikanske tv-selskapet CNN forteller at fabrikkens produksjon går som før.

Det betyr at det ferdigstilles to fly i døgnet.

– Dette er ikke overraskende. Det ville ha forstyrret de fremtidige leveransene kraftig om Boeing skulle stenge ned produksjonen, sier analytiker Cai Von Rumohr til CNN.

Det nye problemet for flyfabrikken er blitt hvor de ferdigproduserte flyene skal plasseres. Det er nemlig ingen kunder som kommer og henter sine bestillinger, derfor leter Boeing etter midlertidig lagringsplass flere steder rundt fabrikken i Seattle.

Det kan dessuten bli færre bestillinger, for flere av selskapene som har bestilt flyet krever nå bedre garantier fra Boeing om flydyktigheten før de tar imot maskinene.

Nå har dessuten DOT, det amerikanske transportdepartementet, besluttet å iverksette granskning av FAA (Federal Aviation Administration) som har godkjent og sertifisert flytypen.

DOT vil ha alle kort på bordet om prosessen som ledet frem til at flytypen ble godkjent, skriver avisen The Wall Street Journal.

Det er FAA-kontorer i Seattle som er ansvarlig for å sertifisere nye fly, og som setter krav til opplæring i forhold til nye produksjoner.

Nå har alle inspektørene ved disse kontorene fått beskjed om å sørge for å bevare alle e-poster, rapporter og interne meldinger som kan knyttes til sertifiseringen av Max-flyene.

Lederen for transportkomiteen i Representantenes Hus, demokraten Peter DeFazio, har dessuten gjort det klart at han har til hensikt å gjennomføre en høring for å få svar på hvordan Max-flyene kunne bli godkjent som trygg.

Lik flysmart24.no på Facebook