Dette er de mest terror-utsatte feriemålene i sommer

Tyrkia er blant de seks land som britisk UD mener er et terror-utsatt reisemål i sommer. Foto: TUI

Det britiske Utenriksdepartementet har utpekt de reisemålene som ansees for å være mest utsatt for terror-aksjoner i Europa denne sommeren. Flere norske feriefavoritter er på listen.

Myndighetene har delt landene inn i tre grupper:

Land som er mest utsatt terror-aksjoner, land hvor det kan skje terror-aksjoner og land som er trygge.

Det norske Utenriksdepartementet har ingen tilsvarende liste, og vil heller ikke lage noen:

– Nei, vi har ingen tilsvarende oversikt over terrorfare i europeiske land. Den enkelte reisende må selv undersøke det som er publisert under praktisk reiseinformasjon og reiseråd på www.regjeringen.no, opplyser konstituert underdirektør i departementet, Ane Haavardsdatter Lunde, til flysmart24.no.

Utenriksdepartementet i Storbritannia mener imidlertid at seks land stikker seg ut som de mest terror-utsatte. På denne listen står Tyrkia, som er ventet å bli en av de reisemålene denne sommeren som vil øke mest.

Britene sier ifølge avisen Express ikke noe spesifikt om hvor i Tyrkia terror-faren er størst, mens det norske UD peker om områdene asørøst i landet.

Nordmenn reiser til kysten i sør, til feriebyene som ligger øst og vest for storbyen Antalya. Det er lagt fra de områdene som ansees som utsatte. Her er steder som Alanya, Side og Kemer ekstra populære.

Dette er landene som utpekes som mest terror-utsatt:

Belgia

Frankrike

Tyskland

Russland

Tyrkia

Storbritannia

Land hvor det kan skje terroraksjoner er disse:

Østerrike, Danmark, Italia, Kosovo, Makedonia, Nederland, Spania, Sverige og Aserbadjan.

De landene som ikke er nevnt i en av disse kategoriene, ansees som trygge.

Norge, Finland og Island er altså de eneste nordiske landene som britiske myndigheter anser som helt trygt å reise til.

Av de landene som det er utstedt reiseråd til fra det norske Utenriksdepartementet, er det to fra listen over høyrisiko-land som britene trekker frem.

Et av dem er Tyrkia, og dette skriver norsk UD:

– Risikoen for terrorangrep er fortsatt til stede og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det vil kunne forekomme protester og uro fram mot nyvalget i Istanbul 23. juni. Det sørøstlige Tyrkia preges fortsatt av uforutsigbarhet og spenninger, skriver UD.

Departementet utdyper situasjonen slik om Tyrkia:

«Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser.»

Det andre er Russland, og Utenriksdepartementets reiseråd for de som reiser dit er slik:

– De fleste reiser i Russland er problemfrie, men som i andre land er det alltid en mulighet for at man kan bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet, skriver UD.

Departementet utdyper slik:

«I de siste årene, og nå i 2019 er en rekke byer i Russland, blant annet Moskva, St. Petersburg, og Murmansk, ved flere anledninger blitt rammet av et større antall bombetrusler rettet mot blant annet kjøpesentre, jernbanestasjoner, skoler og andre offentlige bygninger. Dette har ført til evakuering av bygninger og midlertidig avstengning av aktuelle områder. Hittil har disse bombetruslene vist seg å være falske. Norske borgere som oppholder seg eller reiser i Russland oppfordres generelt til å være årvåkne, spesielt på offentlige steder, og følge lokale myndigheters råd.»

Lik flysmart24.no på Facebook