Bråk på fly kan koste opp mot 900 000 kroner

Hver uke oppstår det alvorlig bråk om bord på fly, så alvorlig at det truer sikkerheten. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Antallet tilfeller av bråk på fly i Norge og Europa har økt kraftig de senere årene. Den europeiske flysikkerhets-organisasjonen EASA mener at det hver tredje time oppstår en situasjon på fly som kan utvikle seg til en sikkerhetsrisiko.

Nå går en samlet flyindustri i Europa til motangrep på denne tendensen. Tidspunktet er ikke tilfeldig. Om sommeren er det mange feststemte mennesker på flyene.

Flyselskapene har derfor lansert en kampanje. Der skal de anskueliggjøre for potensielle bråkmakere hva de risikerer økonomisk hvis de fristes til å bli en del av statistikken.

Det er snakk om mer enn bare småpenger:

Straffen for å sette sikkerheten i fare på fly kan ende i fengsel i opptil to år, advarer flyselskapene. Men bakrusen kan bli enda verre:

Den britiske avisen Daily Mail melder at i tillegg til fengsel risikerer de også bøter på opptil 60 000 kroner.

Flyselskapenes erstatningskrav kan imidlertid bli den tøffeste ekstraregningen: De kan bli avkrevd nærmere 900 000 norske kroner i erstatning hvis flyet blir nødt til å avbryte turen og gå ned på nærmeste flyplass på grunn av bråk i kabinen.

I Skandinavia er det hittil kjente eksempelet på SAS i fjor. Selskapet sendte et krav på 170 000 norske kroner til en passasjer. Vedkommende hadde røkt på toalettet, og flyet til Malaga ble tvunget til å gå ned i København. Det førte til store ekstraomkostninger for selskapet.

Tallene bak flyselskapenes kampanje i år er klare nok: I fjor økte antallet tilfeller av bråk på fly i Europa med 38 prosent, ifølge EASA. Det dreier seg om fyll og bråk blant berusede passasjerer, som av til ender i rene slagsmål inne i flyene.

I Norge er utviklingen enda mer dramatisk. I løpet av fjoråret økte antall rapporterte tilfeller med hele 60 prosent, fra 161 i 2017 til 254 i 2018.

EASA sier at selv om tilfellene av bråk på flyene ikke er mange i forhold til alle som flyr, kan hver episode i seg selv ofte være en trussel mot sikkerheten. Ikke bare for den som forårsaker bråket, men også for medpassasjerer og mannskap.

– Berusede passasjerer er ikke i stand til å følge sikkerhetsinstruksene hvis det skulle oppstå en nødsituasjon. Aggressiv atferd distraherer mannskapet fra å utføre deres plikter. Fysisk vold kan være en traumatisk opplevelse for de involverte, og reduserer også besetningens evne til å reagere i nødstilfeller, mener EASA.

EASA mener at det i 70 prosent av tilfellene er snakk om at det er aggresjon som ligger bak hendelsene.

Episodene gjør at et fly i gjennomsnitt hver måned må avbryte flyvingen og gå ned på nærmeste flyplass for å få politihjelp med en eller flere passasjerer som steller i stand bråk.

Luftfartstilsynet i Norge mener at sikkerhetsbruddene som regel dreier seg om røyking på toalett, trakassering av medpassasjerer og flybesetning, eller at passasjerer nekter å rette seg etter sikkerhetsinstruksjoner.

Lik flysmart24.no på Facebook