Her er det reneste og tryggeste badevannet i Europa

Badevannet i landene langs Middelhavet er av god kvalitet, viser fresk EU-undersøkelse. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Er du opptatt av ren sjø når du velger feriemål i Syden har den europeiske miljøorganisasjonen EEA nå offentliggjort tall som peker ut de sikreste områdene. Listen rangerer de tryggeste områdene å bade i, og som er lite forurenset.

Organisasjonen foretar en årlig vurdering, og lager en rangering ut fra hvor stor andel av de brukte badestrendene som den klassifiserer som «utmerket.»

Byrået stiller strenge krav til sin karaktergiving, og resultatet viser at det ikke er forbundet med særlig stor fare å bade i de mest populære ferielandene langs Middelhavet. Snittet for de målte landene er på 85 prosent.

For et av de mest populære ferielandene denne sommeren, Hellas, er utgangspunktet perfekt for en god ferieopplevelse:

Undersøkelsen viser at 97 prosent av de områdene med badeaktibbiteter i dette landet anses som «utmerket,» viser den ferske oversikten fra European Environment Agency (EEA).

– 40 års arbeid for å bedre avløpsbehandling har lønnet seg. I dag har de fleste europeere god kvalitet på  badevannet. Avløp er imidlertid bare en av de mange komponentene. Vi må jobbe med alt, fra å takle plastforurensning for å beskytte det marine livet. Vi må sikre sunnere hav, sjøer og elver, sier sjefen for EEA, Hans Bruyninckx, i forbindelse med den nye rapporten.

Byråets undersøkelser viser at fire av landene i EU stikker seg frem med det aller beste badevannet:

Det aller reneste badevannet finner man på Kypros. Ut fra målingene her er 99,1 prosent av de undersøkte områdene klassifisert som utmerket.

På de neste plassene kommer Malta med 98,9 prosent rene bade-områder.

På tredjeplass kommer det som for mange nok er en overraskelse: Østerrike med en score på 97,3 prosent. Alpelandet, som ikke har en eneste centimeter kystlinje, har derimot hundrevis av innsjøer hvor det er stor badeaktivitet.

På fjerdeplass kommer så Hellas med en score på 97 prosent.

Først nede på 13. plass finner vi nordmenns absolutt foretrukne ferieland Spania. Landet scorer 87 prosent på EUs oversikt.

EEAs hovedkonklusjon er betryggende nok:

Et snitt på 85 prosent av badevannet i EU-landene befinner seg innefor en grense som tilsier at det kvalifiserer for karakteristikken «utmerket.»

Norge er ikke med i oversikten, siden vi ikke er medlem av EU.

Her er EEAs liste over badevannskvaliteten, der prosenten angir landenes andel av badeområder med god vannkvalitet:

1. Kypros 99,1 pst

2. Malta 98,9 pst

3. Østerrike 97,3 pst

4. Hellas 97, 0 pst

5. Kroatia 94,4 pst

6. Latvia 92,9 pst

7. Tyskland 92,7 pst

8. Portugal 91,1 pst

9. Italia 90,0 pst

10. Belgia 87, 8 pst.

—-

11. Danmark 87,4 pst

13. Spania 87,0 pst

14. Finland 84,7 pst

17. Frankrike 78,8 pst

21. Sverige 72,7 pst

29. Bulgaria 52,6 pst

Kilde: EEA

Lik flysmart24.no på Facebook