Flysjef med uventet utspill – ber kunder ta toget

Nederlandske KLM er et velkjent selskap for norske reisende. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Konsernsjefen for et av Europas største flyselskap, Pieter Elbers i nederlandske KLM, har et uvanlig forslag til reisemåte til flysjef å være: Han ber reisende om å ta toget!

Det var på et stort arrangement i Amsterdam i helgen at Elbers kom med sin uttalelse. Den har vakt en smule oppsikt også utenfor luftfartsbransjen.

Flybransjen har store miljøutfordringer. Dette var da også bakteppet da Elbers lot det skinne gjennom at det ikke alltid er riktig å anbefale folk om å ta fly.

Han spurte om det alltid er påkrevd at folk skal møtes. Også om det alltid er nødvendig å fly for å treffes fysisk.

Det var da han kom inn på at det å ta toget i stedet kunne være en god idé:

– KLM sier naturligvis ikke at man ikke skal fly, men at man skal gjøre det ansvarlig. Man kan se for seg reiser på kortere distanser på 5-700 kilometer. Her kan høyhastighetstog være et alternativ, sa Elbers ifølge det danske nettstedet Standby.dk.

Elbers la på møtet frem et åpent brev som han hadde skrevet til verdens flyselskaps-kolleger. Der ber han om at bransjen går sammen om å bekjempe luftfartens miljøpåvirkninger.

KLM har i den forbindelse like godt rappet slagordet fra en annen kjent nederlandsk merkevare, Heineken, som har budskapet ”Drink Responsibly”. KLMs versjon måtte da følgelig bli: ”Fly Responsibly.”

I Nord-Europa er togalternativene til fly ikke påtrengende mange, hvis man tar hensyn til tidsforbruket. På Kontinentet er det annerledes. Der har hurtigtogene ført til at flyselskaper har lagt ned ruter. Det er ikke er langt mellom de store byene, det er stort passasjergrunnlag som har gjort at lyntogene for lengst har gjort sin inntreden.

For eksempel er det ifølge den danske avisen Politiken.dk nesten helt slutt på å fly mellom byer som Paris og Brüssel. Det er rett og slett ikke marked for en slik rute.

Togturen bare tar litt over en time – fra sentrum til sentrum. I dag er det bare Brussel Airlines som operer på strekningen, viser flysmart24.nos sjekk.

Flere europeiske land har etter hvert fått et tett nettverk av høyhastighetstog. Disse har blitt en alvorlig konkurrent til flyet. Mest kjent er kanskje de franske høyhastighetsbanene hvor TGV-togene suser av gårde i 320 km/t i et tett rutenett.

En annen kjent satsing er det spanske togselskapet Renfe som har bygd opp et tett nettverk mellom landets største byer.

Samtidig pågår det en intens aktivitet i den stadig voksende flybransjen for å finne alternativer som kan erstatte dagens fossildrevne fly.

Det tiltaket som har kommet lengst er å forsøke en overgang fra jetfuel til biodrivstoff. Foreløpig er dette bare på teststadiet. KLM og SAS er blant de europeiske selskapene som har vist tydeligst vilje til å satse på dette drivstoffet, selv om det både er dyrere  og vanskelig å få tak i.

I tillegg jobber flyfabrikkene med å utvikle el-flyet. Dette er et litt større lerret å bleke. Man ser for at seg at det vil ta mange år før de første flyene, som kan ta et lite antall passasjerer, kan settes inn i kommersiell drift på kortere ruter. Her har likevel Airbus og SAS undertegnet en avtale om å forske på og utvikle fly som blir drevet med batterier.

Lik flysmart24.no på Facebook