Vraker papirpasset – innfører digitalt pass på mobilen

Faren for å glemme eller miste passet blir atskillig redusert når det nå skal gjennomføres et forsøk der passet blir lastet ned digitalt på innehavernes mobiltelefon.

Regjeringene i Nederland og Canada har gitt klarsignal for denne digitale nyvinningen. Nå vil avtalen gjøre at det kjente papirpasset blir vraket og avløst av moderne teknologi.

I det norske Politidirektoratet avviser man ikke at digitale løsninger kan avløse passet også i Norge.

World Economic Forum har jobbet hardt for å få i stand ordningen for Nederland og Canada. Det blir verdens første avtale om papirløst pass.  I organisasjonen håper man imidlertid flere land skal kunne ta i bruk denne teknologien etter hvert.

Avtalen er – i tillegg til de to lands regjeringer – gjort i samarbeid med de to nasjonale flyselskapene Air Canada og KLM, og også flyplassene i de to landene. Den skal i utgangspunktet kun gjelde ferdsel mellom de to landene.

Ambisjonen når World Economic Forum engasjerer seg er at dette skal kunne forenkle transporten mellom land og slik bidra til økt reiseaktivitet og verdiskapning.

For de reisende blir ordningen en klar forenkling:

I løpet av inneværende år skal det digitale passet gjennom en intern test mellom avtalepartnerne. Det er håp om at det teknologiske systemet viser seg å være så bra at det kan tas i bruk blant reisende tidlig neste år.

Identitetsdataene som vanligvis lagres på en brikke i passasjerens pass, lagres i stedet sikkert og krypteres på mobilenheten. Løsningen er basert på KTDI-data (Known Traveller Digital Identity). Det bruker offisiell informasjon fra landenes ePassports i den nye løsningen..

I Norge er det foreløpig ikke noe konkret arbeid i gang for å digitalisere passene, sier seksjonssjef Arne Isak Tveitan i Politidirektoratet til flysmart24.no. Han avviser ikke at det kan komme:

-Digitale løsninger utvikles og prøves ut i store deler av verden, også her i landet. De erstatatter fysiske dokumenter. Det er ingen konkrete planer for å starte utviklingsarbeid med å digitalisere norske pass, men på sikt kan det ikke utelukkes at digitale løsninger avløser det norske passdokumentet, sier han.

Lik flysmart24.no på Facebook