Eks Boeing-sjef: – Min familie skal ikke fly Max-flyene

Eks Boeing-sjefen vil ikke la sin familie fly Max-flyene. Foto: Boeing

Den tidligere ingeniøren i Boeing var en av lederne som utviklet ulykkesflyet Boeing 737 Max-flyene. Nå gjør han det klart at verken han eller hans familie skal fly med denne flytypen, selv etter at den har blitt sertifisert på nytt.

Det er i BBC-programmet «Panorama«, som ble sendet på den britiske tv-kanalen mandag kveld at den tidligere Boeing-sjefen Adam Dickson kommer med sin uttalelse.

Han var selv med i staben som utviklet flytypen. TV-programmet tar for seg historien forut for de to havariene som krevde nesten 350 menneskeliv.

Det er ingen vakker fortelling, slik Dikson opplevde det. Han jobbet i 30 år hos Boeing:

Det var hard sparing under utviklingen av Max-flyene. Og Boeing dekket over at flyet hadde større endringer enn faktisk tilfelle for å gjøre det enklere å få flytypen godkjent av amerikanske luftfartsmyndigheter, går det frem av tv-dokumentaren, ifølge BBC selv.

Flytypen ble satt på bakken i mars etter de to havariene i Indonesia og Etiopia. Flyforbudet gjelder bl.a. 18 fly hos Norwegian. I Norge ble de brukt på litt lengre ruter som bl.a. til Dubai og Gran Canaria. Det er ventet at flytypen vil bli værende på bakken inntil nyttår, eller en tid etter årsskiftet.

I BBC-dokumentaren, der innholdet allerede er avvist av Boeing, er Dickson hovedkilden.

Han jobbet i Boeing i 30 år og ledet et team av ingeniører som jobbet på 737 Max. Han forteller at de ansatte var under konstant press fra Boeing for å holde kostnadene nede.

– Det jeg så var en mangel på tilstrekkelige ressurser til å gjøre jobben godt nok. Kulturen var veldig kostnadsfokusert og utrolig presset. Ingeniører fikk klare mål for å holde utgiftene nede, forteller Dickson i BBC-programmet.

Han forteller også hvilken løsning fabrikken valgte for å få flyet godkjent av amerikanernes svar på det norske Luftfartstilsynet, Federal Aviation Administration (FAA).

Flyet er en videutvikling av det velkjente og driftssikre arbeidshesten Boeing 737. Derfor var det ifølge BBC om å gjøre å bagatellisere endringene som ble gjort på Max-flyet. Derfor klassifiserte Boeing endringer som «mindre» i stedet for «vesentlige» for å få FAA til å godkjenne endringene.

Diksson sier at kunnskapen han har om Max-flyene gjør at familien hans frykter for sikkerheten ved å bruke flyet:

– De skal ikke fly Max. Det er skremmende å se en så stor hendelse inntreffe fordi systemet ikke fungerte skikkelig, sier den tidligere Boeing-ansatte.

Boeing har kommentert innholdet i programmet, og avvist at det skal ha vært snakk om å legge press på de ansatte eller skjule endringer for godkjennelsesmyndigheten FAA.

– Vi kuttet ikke hjørner eller dyttet 737 Max ut før den var klar.  Vi har alltid vært tro til våre verdier om sikkerhet, kvalitet og integritet, sier Boeing som mener Max-flyet skal bli det sikreste flyet å reise med når oppgraderingen er ferdig.

Flytypen har ifølge BBC vært den største salgssuksessen i Boeings historie med 5 000 solgte fly.

Nå har imidlertid Boeing vært nødt til å vurdere å gå ned i produksjonstakt. Det lages for mange fly som ikke blir hentet av flyselskapene.

Fordi flyet er forbudt å bruke, blir ferdiggjorte fly nå plassert på ulike lagringsanlegg i nærheten av fabrikken i Seattle.

Til og med ansattes parkeringsplasser for biler har vært tatt i bruk for å ha et sted å sette de ferdigproduserte flyene.

Lik flysmart24.no på Facebook