Flytrafikk viser nedgang: – Kan gi prisøkning og rutekutt

Færre reisende på norsk innland kan føre til rutekutt og prishopp, frykter flyanalytiker. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Etter mage år med jevn oppgang, faller flytrafikken i Norge nå. Mens innlandsreisene med fly i juli fjor økte med  4,6 prosent, snudde det til minus 2,1  prosent i år. Det kan gi dramatiske følger.

– En langvarig trend med fallende flytrafikk kan både gi prishopp men også tvinge frem rutekutt.

Det sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i selskapet Winair til flysmart24.no. Han anbefaler flyselskapene om å sette ned billettprisene.

Det at flytrafikken ikke øker slik som før, kan få store konsekvenser for inntjeningen til Avinor, sier Elnæs.

Han viser til at hele driften er basert på at flytrafikken skal opp:

Avinor henter ikke bare sine inntekter i form av avgifter fra flyselskapene som bruker flyplassene. Mer viktig er det passasjerene bruker i forbindelse med reisen. De kommersielle inntektene fra taxfree, shopping, servering og parkering er de som øker.

Disse inntektene har steget jevnt og trutt de senere årene, takket være økende passasjertall. Spesielt er innlandstrafikken viktig for inntjeningen, siden denne er svært stor i Norge i forhold til i mange andre land.

Tallene Avinor la frem i forrige uke tyder plutselig på en helt annen utvikling. Her er det nedgang i innlands flytrafikk på 2,1 prosent, mens utenlandstrafikken stagnerer med en økning på bare 1 prosent.

Et godt bilde av situasjonen får vi ved på bruke pengemaskinen Oslo Lufthavn som et eksempel.

Mens innlandstrafikken for juli i fjor økte med 6,1 prosent er det minus 1 prosent i år.  Også utenandstallene har falt kraftig: Fra en økning på 5 prosent i juli i fjor til en økning på stusslige 1,4 prosent i år.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener Avinor-tallene kan få konsekvenser, hvis denne tendensen fortsetter.

– En av utfordringene til en flyplassoperatør som Avinor er at en nedgang i passasjerantall på flyplassene også slår ut i nedgang i de kommersielle inntektene fra taxfree, parkering og shopping på flyplassene, sier Elnæs.

Det er disse inntektene som er driveren i flyplassenes økonomi, i tillegg  til avgifter som flyselskapene betaler for å bruke flyplassene.

– Hvis man forutsetter at nedgangen i inntektene vil fortsette fremover, kan det medføre at flyselskapene kan komme til å få økte avgifter for å kompensere for redusert passasjervolum. Dette kan igjen slå ut i at flyselskapene må øke billettprisene, eller finner ut at det blir for kostbart å operere enkelte ruter. Dermed kan det føre til reduksjon i rutefrekvenser eller at ulønnsomme ruter legges ned, mener Elnæs.

Dette kan åpne for at det dannes en ond spiral, og resultere i enda færre passasjerer, frykter han.

Elnæs sier at det er nordmenn som flyr noe mindre, mens trafikken av utlendinger som flyr til Norge øker.

-Dette kompenserer nesten for reduksjonen, mener han og sier at det er en trend at færre reiser innenriks om sommeren:

– Hadde det ikke vært for alle utenlandske turistene som også benytter innenlandsfly, hadde nedgangen i passasjervolumet vært større. Skal det stimuleres til mer innlandsreiser tror jeg SAS, Norwegian og Widerøe må kutte i billettprisene på sommeren, sier Elnæs.

Hos Avinor er kommentaren denne til nedgangen:

– Det er vanskelig for oss å peke konkret på hvorfor innlandstrafikken har hatt en nedgang i juli. Men én faktor som kan spille inn er at det har vært noe mindre setekapasitet tilgjengelig sammenlignet med fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein i Avinor til flysmart24.no.