Dette gjør piloter engstelige når de er passasjerer

Piloter reagerer ofte på andre ting enn passasjerene når de selv sitter i kabinen på et fly. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Erfarne piloter har en annen tilnærming til en flytur enn vi vanlige passasjerer. Her avslører de hva de reagerer på og som gjør dem bekymret når de ikke sitter i cockpit, men reiser som passasjer.

De avliver straks en myte som mange vil tro gjør dem mest urolig: Turbulens.

At det rister og skaker i flyet er det nemlig mange passasjerer som frykter. Det gjør ikke profesjonelle flygere.

Tanya Gatlin er pilot og lektor ved Metropolitan State University of Denver, og sier til bladet Business Insider at urolig luft ikke er noe som bekymrer i det hele tatt:

– Nei, det er ikke noe som kan forårsake ulykker og er heller ikke en faktor som har betydning for flysikkerheten, sier hun.

Derimot er det andre ting ved en flytur hun er obs på, og som hun reagerer negativt på:

Isdannelser på flyet.

Ikke ved avgang, men ved landing. Hun forklarer dette med at stoffene som er sprøytet på vingene for å hindre isdannelse, virker en stund. Nærmere landing blir varmen fra motorene redusert, og dette kan ifølge Gatlin forårsake at isdannelsen bygger seg opp igjen og skaper problemer når flyet skal lande.

En annen flyger, Patrick Smith, forklarer seg i bloggen «Ask the pilot» om hva han ikke liker:

Som når et fly, som har forlatt terminalen og er på vei til å ta av, plutselig stanser – uten av pilotene forteller om årsaken til at dette skjer. Eller at kapteinen gir en så vag og ufullstendig forklaring på stansen at det reiser flere spørsmål enn det gir svar.

Overraskende for mange kan neste punkt være:

Til bloggen Quora forteller John Chesire at han alltid sjekker hvor nærmeste nødutgang er. Ikke nok med det, han teller også antall seter frem til nødutgangen slik at han kan lete seg frem til utgangen selv om kabinen er full av røyk, er fylt med vann eller ligger opp ned.

Tom Farrier er en annen bidragsyter om forhold piloter ikke liker, og han peker på at piloter reagerer hvis flyet gjør en uventet kursendring. Det er ikke alltid like enkelt for passasjerene å merke, men Farrier oppdager sier det er opplagt hvis belysningen inne i kabinen forandrer seg.

– Når sollyset skifter inne i kabinen, er dette det første tegnet på at pilotene gjør en kanskje uventet kursendring, forteller han.

Farrier er også oppmerksom på bestemte lukter som kan indikere at det er noe feil med flyets motorer eller drivstoff-systemer.

Lik flysmart24.no på Facebook