Kabinansatt fulgte sikkerhetsregel – fikk sparken av SAS

Den kabinansatte var på jobb på SAS-flyet da det hørtes et smell i flyet, som måtte returnere til flyplassen. Foto: Avinor

SAS har kommet i hardt vær etter at en kabinansatt fikk sparken etter en hendelse om bord på en flyvning som gjorde at han måtte sykmelde seg. Et hemmelig lydopptak har vært lagt frem som et avgjørende bevis i saken.

Det er det svenske nasjonale kringkastingsselskapet Svt.se som har avdekket saken. SAS hevder i ettertid at det ikke var sykmeldingen som gjorde at den ansatte ble oppsagt.

Norsk Kabinforening reagerer på saken. Nå tar den svenske tilsynsmyndigheten Transportstyrelsen også fatt i hendelsen, og der reageres det med en språkbruk som er ganske utypisk fra en toppbyråkrat:

– Jeg blir forbannet. Dette er som gift i sikkerhetsarbeidet, sier seksjonssjef Staffan Söderberg til SVts nyhetskanal. Han har selv bakgrunn som pilot.

Historien avdekker sider ved pålegget som alle som jobber på fly har. De skal av sikkerhetsgrunner ikke stille på jobb når de føler seg uskikket til å fly. «Unfit for flight» er en sikkerhetsregel som alle flyansatte, piloter og kabinbesetning, kjenner godt og er pålagt å følge.

Det var akkurat den rettigheten den kabinansatte i SAS benyttet seg av etter en flyvning fra Zürich.

Etter at flyet hadde tatt av hørtes et smell i flyskroget. Flyet måtte snu og gjøre en sikkerhetslanding, som flyselskapene vil omtale en slik hendelse som.

Den mannlige ansatte fikk en reaksjon etterpå og følte seg utmattet etter hendelsen. Også fordi han da hadde jobbet i 11 timer. Foran neste flyvning meldte han seg «unfit for flight». Da opplevde han å bli innkalt til møte med sjefen et par uker senere. Der fikk han beskjed om at han ikke hadde jobb lenger i selskapet.

Nå har den ansatte, to år etter hendelsen, gått ut på svensk tv for å fortelle sin historie. SAS har sagt at det var andre forhold enn sykmeldingen som lå bak at han ikke fikk jobbe i selskapet mer.

Lydopptaket mannen gjorde under møtet levner imidlertid liten tvil om at sjefen viser til sykmeldingen som den direkte årsak til oppsigelsen.

Etter at innslaget ble sendt tirsdag kveld har SAS rykket ut med en pressemelding. Der fastholder selskapet at det var den deltidsansattes skikkethet som lå bak avgjørelsen om ikke å la ham fortsette i jobben.

– Den ansvarlige fra oss uttrykker seg uheldig i innslaget og det representerer ikke måten vi skal jobbe på. Jeg har forsikret meg om at det har blitt gjort en helhetsbedømmelse i dette spesifikke tilfellet, med sikkerhet som utgangspunkt. Jeg er den første til å beklage om den tidligere ansatte har fått et feilaktig inntrykk av hvorfor kontrakten med ham ikke ble forlenget, skriver flysjef hos SAS, Rolf Bakken.

Pål Røine er leder for Norsk Kabinforening, og kjenner saken fra Sverige godt. Han sier til flysmart24.no at alle hans medlemmer ikke bare har rett, men også en plikt, til å melde seg «unfit for flight» i gitte situasjoner:

– For våre medlemmer gjelder regelen om ikke å jobbe når han eller hun ikke kan ivareta sikkerhetsreglene for seg selv, passasjerene og kollegene i en nødsituasjon. Dette gjelder også hvis den ansatte skulle bli dårlig under en flyving. Om tuen er på 1 eller 14 timer spiller her ingen rolle. Dette er en regel alle kabinansatte kjenner veldig godt, sier Røine. Han mener SAS har en god sikkerhetskultur, men reagerer på saken i Sverige.

Nå skal saken granskes av Transportstyrelsen. Det er det svenske organet som fører tilsyn med bl.a. luftfarten. SAS sier at de er forbauset over at det skjer en granskning på bakgrunn av den aktuelle saken.

Ut fra Svt.se-innslaget mener seksjonssjef Söderberg at den tidligere SAS-ansatte gjorde akkurat som han skulle Han mener vedkommende opptrådte profesjonelt da han sykmeldte seg etter hendelsen. Han sier at slike saker sender ulike signaler til ansatte i selskapet om at man har regler om sikkerhet på den ene siden, men opptrer annerledes i virkeligheten.

På spørsmål om hva saken kan bety for sikkerhetsarbeidet i SAS på lang sikt, mener Söderberg at dette kan føre til at folk som frykter straff ikke sier fra hvis noe er galt.

Lik flysmart24.no på Facebook