Mallorca i krise – likevel sterk motstand mot turistene

Til tross for krisen som Thomas Cook-konkursen har skapt, er det fortsatt sterk støtte til aksjonene mot masseturismen på øya. Slik ble turister møtt på flyplassen i Palma i fjor av aksjonsgruppe fra Arran. Foto: Arran

Turistmyndighetene på Mallorca opplever en av sine verste kriser som følge av konkursen i reisekonsernet Thomas Cook. Hundrevis av hoteller må stenge og tusener av jobber er truet.

Da kommer det en meningsmåling som er som en knyttneve mot de som jobber for å reparere skadene konkursen har ført med seg.

Den viser at så mange som 29 prosent – nær hver tredje – innbygger på Mallorca støtter de mange aksjonene mot turismen på øya.

Motstanderne har holdt på i flere år med sine aksjoner for å stanse masseturismen, selv om dette er den altoverskyggende næringen og sysselsettingsfaktoren på den populære ferieøya.

Det legges også merke til at undersøkelsen, som er foretatt av Instituttet for sosiale studier på Balearene, ble tatt opp i tiden rundt krisen i Thomas Cook.

Konkursen i et av verdens største reisekonsern har sendt sjokkbølger inn over øya. Den har skapt stor usikkerhet rundt fremtiden for den store andelen av folk som har sitt levebrød av besøkende solturister. Et anslag er at 25 000 besøkende blir borte som følge av konkursen bare i oktober måned.

Dette er imidlertid ikke nok til å rokke ved den betydelige motstanden mot konsekvensene av masseturismen som er i befolkningen. Kritikken går på at turismen ødelegger miljøet og boligmarkedet for øyas egne unge. Det siste fordi mange huseiere leier ut leiligheter og hus til turistene i det stedet for til øyas egne innbyggere.

I hovedstaden på Balearene, Palma, er støtten til aksjonene noe mindre enn ellers på øya. Storbyen støtter likevel 26 prosent – hver fjerde innbygger – aksjonene.

For øya totalt har 57 prosent gitt uttrykk for at de tar avstand fra antiturist-aksjonene, skriver avisen Majorca Daily Bulletin.

Den foreløpig siste aksjonen mot turistene var da protestantene gikk løs på turistens leiebiler i Palma. Det skjedde for bare noen uker siden.

Mange biler ble tagget ned, og dekk ble punktert. Dette ble forklart som en protest mot den forurensningen turistenes leiebiler påfører miljøet på Mallorca.

I fjor var det flere aksjober. Blant annet på flyplassen i Palma der ankommende turister ble møtt av demonstranter med bannere med påskrift «Turismen dreper Mallorca.»

De dukket også opp på strendene med sine aksjoner.

I bysentrum ble enkelte bygninger sprayet ned med slagord mot turismen, og mange hoteller ble utsatt for hærverket.

Sentrale personer i Mallorcas turistindustri, bl.a. president Eduardo Gamero i den lokale reiselivsorganisasjonen Fomento del Turisme, har i lang tid advart mot å la protestene mot turismen gå for langt.

Han advarte mot hvilke følger dette kan få for økonomien på øya, og at en «forakt for tradisjonelle verdier på øya» kan få konsekvenser for familienes velferd.

Øya merket allerede før Thomas Cook-konkursen en nedgang i turismen, dels på grunn av høye priser men også som følge av at mange ikke lenger føler seg velkommen som turist på øya.

Også den norske turismen til øya har blitt svekket, kunne flysmart24.no fortelle for noen måneder siden.

Lik flysmart24.no på Facebook