Flyansatte svært usikre om de vil jobbe på Max-flyene

Boeing 737 Max-flyene ble satt på bakken 13. mars etter to havarier. Foto: Boeing

Det er ennå høyst usikkert når ulykkesflyet Boeing 737 Max vil være i luften igjen. Tvil om flyenes sikkerhet har gjort at amerikanske kabinansatte har gitt uttrykk for at de ikke uten videre vil jobbe på denne flytypen.

American Airlines er blant de flyselskapene som venter på at flytypen skal bli godkjent av FAA, det amerikanske luftfartstilsynet Federal Aviation Administration.

Flytypen har vært satt på bakken over hele verden siden 13. mars, etter to havarier som krevde nesten 350 menneskeliv. Norwegian har 18 fly av typen.

American Airlines har prikket inn 16. januar som aktuell dato, da regner selskapet med at FAA i god tid før har gitt sin godkjennelse. Mye tyder derfor på at selskapet vil være blant de aller første til å ta det i bruk igjen.

De kabinansatte er ikke sikre på at de vil jobbe på flyene, selv om  FAA gir et klarsignal. Det amerikanske kabinforbundet APFA vil vente med å gi klarsignal til sine medlemmer før de er blitt overbevist om at flytypen ikke fortsatt er farlig.

Det heter det i et brev som lederen for det nasjonale kabinforbundet, Lori Bassani, har sendt til de 28 000 kabinansatte i American Airlines.

Kabinansattes forbund i USA viser til at mange lands tilsyn er med i FAAs arbeid med å gi ny godkjennelse av Max-flyene. Bassani har forsikret at forbundet kan legge ned veto mot at American Airlines kan bruke flyet, hvis andre lands myndigheter mener at det ikke er sikkert nok.

Flere land vil gjøre sine egne undersøkelser også etter at FAA har gitt sin godkjennelse, før de gir klarsignal for å bruke Max-flyene.

Heller ikke det norske Luftfartstilsynet vil gi sin godkjennelse ene og alene på bakgrunn av hva FAA måtte bestemme. Tilsynet forholder seg til den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA.

Når flysmart24.no spør hvilken prosedyre norske myndigheter skal følge etter at FAA har gitt sin godkjennelse, svarer direktør for fagavdelingen i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen, dette i en epost:

– Vi vet at EASA vil gjøre egne vurderinger etter at FAA har godkjent, og at EASA allerede har mange av sine eksperter involvert i dette arbeidet. Luftfartstilsynet vil forholde seg til EASA sin godkjenningsprosess, skriver Olsen.

De flyansatte husker at FAA ventet med å sette flytypen på bakken i mars. Da hadde bl.a. det europeiske luftfartstilsynet, EASA, allerede beordret flyene tatt ut av drift av sikkerhetsmessige årsaker.

Det gikk en dag før FAA gjorde det samme, bl.a. etter press fra de kabinansatte. Det var omsider president Donald Trump som sa at han beordret Boeing til å gjøre det.

Dette får de flyansatte til fortsatt å tvile på FAA når en ny godkjennelse blir gitt. Derfor vil de vente og se om andre lands tilsyn kommer til samme konklusjon som FAA, før organisasjonen gir klarsignal for å jobbe på flyene.

I arbeidet med å godkjenne flytypen på nytt har det vært fokus på flyenes styringssystemer. Flytypen er utstyrt med et MCAS-system som skal hindre flyene å steile. Når flyets snute går for høyt og flyet risikerer å steile, skal MCAS-systemet motvirke dette og sikre at normal balanse gjenopprettes.

Mistanken har vært at dette systemet overreagerte og overkompenserte på de to flyene. Dermed unngikk man ikke bare å steile, men også tvang flyet nedover slik at de til slutt krasjet.

Lik flysmart24.no på Facebook