Dyrene blir utslitt av tunge turister – nå innføres maksgrense

Nå skal eslene, som brukes som taxi i den spanske fjellandsbyen Mijas, få bedre dyrevern. Foto: Jean-Claude Perez/Wikimedia Commons

Lokale myndigheter i det sørlige Spania tar nå grep for å sikre akseptable forhold for de mange eslene som brukes til transport i turistindustrien. Fra nyttår får ikke lenger tunge turister lov til å sette seg på ryggen til dyrene.

Den andalusiske fjellandsbyen Mijas, et stykke sørvest for storbyen Málaga, er et populært reisemål for svært mange turister – inkludert nordmenn – som besøker Solkysten.

Den er en av de hvite landsbyene, og som lever av turismen. Her får besøkende et lite glimt av det typiske spanske landsbylivet, selv om den voksende turismen setter sitt stadig tydeligere preg på dagliglivet nå.

En av de mest populære attraksjonene under et besøk er å bruke en av de over 60 esel-drosjene som fins i byen.

Det har skapt mye bråk. Eslene står parkert og bundet fast ute i byen. Ofte må de oppholde seg i stekende sol og uten beskyttelse, og de må tåle lange arbeidsdager. Mishandling skjer, og observasjonene har vært formidlet på sosiale medier og har vært alt annet enn vakre:

For en tid tilbake ble et esel sett liggende på gata i Mijas, utmattet, mens eierne forsøkte å få det på beina igjen. Ifølge en dyrevernorganisasjon sparket de i eselet for å få det til å reise seg. Forbipasserende ble skremt over volden, og ba mennene la eselet være i fred.

Hos den spanske dyrevernorganisasjonen el Refugio del Burrito utløste episoden sinne:

– Hvis disse arbeiderne er i stand til å utøve slik vold offentlig, hva skjer da bak lukkede dører? spurte de.

Aktiviteten har lenge vært utsatt for kraftig og økende kritikk. Ikke bare fra dyrevernere. Mange besøkende har også uttrykt misnøye over å se esler slepe rundt på tunge turister i de bratte gatene i byen under alle forhold.

Nå blir det nye lover på dette området.

Fra nyttår innfører de lokale myndighetene i Mijas en øvre grense på 80 kilo for de som skal bruke esel-taxiene.

I en melding fra kommunen går det frem at det også kommer til å bli tettere kontroll med hele esel-virksomheten. Politikerne varsler dessuten at eierne får plikt til jevnlig å fremvise dokumentasjon på at dyrene gjennomgår veterinærkontroller. Dette gjelder ikke bare eslene, men også hestene som brukes i denne kontroversielle virksomheten.

Rådmannen for transport og mobilitet i Mijas, Nicolás Cruz, skriver i meldingen at det er hensynet til dyrenes velferd som tvinger frem de nye lovene:

– Loven har som mål å bevare og forsvare dyrevelferden og intensivere omsorgen for dem, sier Cruz. Han gjør det klart at de hygieniske forholdene dyrene lever under også kommer til å bli nøye kontrollert.

En av de som driver i esel-taxibransjen, Salvador Torres, er enig i de nye tiltakene og vedgår at det er eseleierne som er ansvarlige for dyrenes velferd.

– Eslene må tas godt vare på, sier han. Han understreker at det er viktig at eslene får spise og drikke skikkelig i løpet av dagen, og får nødvendig hvile.

Hos Refugio del Burrito er man fornøyd med de nye lovene i Mijas:

– Det er et pioné-tiltak når disse lovene blir innlemmet i kommunale bestemmelsene, sier Verónica Sánchez. Hun er øverste sjef for den spanske dyreorganisasjonen.

Bruken av dyr i turistindustrien er gjenstand stadig økende kritikk. Derfor har også mange turistområder, blant annet i Spania og på Malta, innført strengere regler for bruk av hestedrosjer i perioder med høye temperaturer.

Lik flysmart24.no på Facebook