Mente Heathrow var latterlig – ville ha nytt navn på flyplassen

Heathrow-flyplassen utenfor London kunne hatt et annet navn i dag. Foto: Heathrow

Nylig frigitte dokumenter fra tiden da John Major var statsminister i Storbritannia, viser at han arbeidet han med plan om å skifte navn på en av verdens største og mest kjente flyplasser.

Han ville droppe navnet Heathrow på flyplassen i London. Han ville erstatte det med et navn der flyplassen ble oppkalt etter Sir Winston Churchill.

Det var en britisk forretningsmann, Harvey Spack, som skal ha lansert ideen overfor Major i 1996. Han mente det ville være riktig å kalle flyplassen opp etter et politisk ikon i stedet for at flyplassen skulle bære «det latterlige navnet Heathrow.»

Ville bli god PR

Spack mente at navneskiftet også ville gi mye god PR, og henviste til at USA og Frankrike hadde gjort akkurat det smame:

USA har sin John F. Kennedy-flyplass utenfor New York, mens Frankrike har sin Charles De Gaulle-flyplass utenfor Paris, skriver avisen The Sun.

Derfor, mente han at det ikke ville være mer enn rett og rimelig at også England kalte opp sin hovedflyplass etter Englands største politiske skikkelse.

Var ikke avvisende

Han mente den burde hete Winston Churchill Airport eller bare Churchill Airport.

Papirene som nå har blitt frigjort viser at statsminister John Major ikke kan ha vært helt avvisende til ideen, for et forespørsel om saken gikk neste dag til transportministeren. Også Utenriksdepartementet ble kontaktet i sakens anledning.

Husker ikke noe

Hva disse svarte på Majors forespørsel er ikke kjent. Saken kom i alle fall ikke videre, og flyplassen bærer stadig navnet Heathrow.

Lord Young, som var transport-sekretær på den tiden, sier i dag:

– Jeg har ingen erindring om dette.

John Major var statsminister i årene 1990 til 1997, og representerte det konservative partiet. Han var tidligere også utenriksminister og finansminister.

Lik flysmart24.no på Facebook