Max-flyene kommer ikke i luften før til sommeren

Boeing 737 Max-flyene blir neppe å se i kommersiell drift før til sommeren. Tidligst. Foto: Paul Weatherman/Boeing

Et av verdens største flyselskap, American Airlines, har nok en gang varslet utsettelse i bruken av ulykkesflyet Boeing 737 Max. Nå melder selskapet at flyet ikke vil kunne være i trafikk før 4. juni.

Dette skjer, skriver selskapet i en pressemelding, i samråd med det amerikanske luftfartstilsynet FAA – Federal Aviation Authorities. I tillegg har det amerikanske Transportdepartementet og Boeing vært konsultert.

Det betyr at flytypen ikke vil bli godkjent på en god stund ennå. FAA har sagt tydelig fra at organisasjonen vil ta den tid som er nødvendig før den godkjenner ulykkesflyet igjen.

Nok en utsettelse

Dermed ligger det an til en ytterligere global utsettelse for de kriserammede Max-flyene.

At American Airlines utsetter bruken til i sommer – et tidspunkt som kan bli ytterligere forlenget – vil få betydning også for andre selskap som har flytypen – inkludert Norwegian. American er den nest største operatøren av Max-flyene i USA.

Den nye datoen for American betyr en utsettelse på ytterligere to måneder. Selskapet har dermed samme perspektiv som sin konkurrent, United Airlines, som også operer med juni måned for Max-flyene sine.

Vil invitere gjester på første fly

Sist flyselskapet meldte ut om Max-flyene, i desember, var beskjeden at flyene skulle være i luften i april. Boeing har stadig vekk sendt ut optimistiske meldinger om at flyet ville bli godkjent. Det har FAA bedt Boeing om å slutte med. Nå kom altså en ytterligere utsettelse.

American skriver at selskapet satser på å fly med de som har jobbet med Max-flyene samt inviterte gjester når flyet er sertifisert igjen.

Max-flyene ble satt på bakken i mars i fjor etter to ulykker med Max 8-typen i Indonesia i oktober i 2018 og Etiopia i mars i fjor. Totalt døde 346 mennesker i de to ulykkene.

Norwegian må utsette

Norwegian vil overfor flysmart24.no ikke kommentere sin beslutning etter en melding i oktober om at de tok ut flytypen av ruteprogrammet frem til sommersesongens start den 28. mars.

At selskapets 18 fly skal komme i trafikk på dette tidspunktet synes nå helt utenkelig. Den europeiske flysikkerhetsorganisasjonen EASA skal også godkjenne flyene, men det skal skje etter at FAA har gitt tommelen opp for å ta det i bruk.

Dessuten har Boeing nylig anbefalt selskapene å gi sine Max-piloter ny simulatortrening på flytypen før flyene tas i bruk. Alt dette vil ta tid.

Publikum meget skeptisk

Produksjonen av  nye fly pågikk frem til januar, før den ble stanset. Ingen av de nybygde flyene blir hentet på grunn av flyforbudet. Derfor står det nå 400 nye fly og venter utenfor Boeing-fabrikken i Seattle. De nybygde flyene har stått så lenge på lager utenfor fabrikken at de trenger et omfattende vedlikehold før de kan settes i drift.

Flere flyselskap med flytypen i flåten er svært usikre på i hvilken grad passasjerene vil vegre seg mot å fly med ulykkesflytypen.

United Airlines har besluttet at det skal gi publikum mulighet til å fravelge flytypen hvis de er engstelige for å fly med denne flytypen. Selskapet skal derfor sørge for gratis omruting til andre flytyper for alle som ikke ønsker å fly med Max-flyene.

Lik flysmart24.no på Facebook