Klar med flyplass-tiltak for å sjekke corona-smitte

Det kan bli iverksatt tiltak for å sjekke passasjerer for lungeviruset på kort varsel på Oslo Lufthavn. Foto: Avinor

Norske helsemyndigheter har beredskap og er klar til å iverksette tiltak på Oslo Lufthavn hvis det skulle bli nødvendig for å sjekke passasjerer for den raskt økende lungevirus-smitten Corona.

Det er Helsedepartement og Helsedirektoratet, med råd fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, som utarbeider nasjonale føringer og iverksetter tiltak ved norske flyplasser og grenseoverganger.

For Oslo Lufthavn er det den lokale kommune, Ullensaker, som er ansvarlig for å gjennomføre de konkrete tiltakene, i samråd med Helsedirektoratet:

Kan bli ankomst- og avgangssjekk

– De nasjonale myndighetene er i kontakt med internasjonale fora og myndigheter. Slike tiltak kan være blant annet ankomst- og avgangsscreening som andre land har iverksatt, opplyser kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Lars Meyer-Myklestad, til flysmart24.no.

Han sier at han er i fortløpende dialog med Avinor og CBRNE-senteret ved Oslo Universitetssykehus og følger utviklingen fortløpende. CBRNE-medisin er nasjonal behandlingstjeneste. Den har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.

Dette er områdene

Så langt er det ikke besluttet å iverksette noen tiltak i Norge. På hovedflyplassen i London, Heathrow, har man derimot laget en egen ankomstsone for personer som kommer fra land som smitten er blitt konstatert. Også på tyrkiske og russiske flyplasser blir passasjerer målt for feber ved ankomst fra risiko-områder.

De fleste smittetilfellene er registrert i Wuhan, som er et område sentralt i Kina. Men også i Thailand, Japan og Sør-Korea er smitte konstatert. CNN meldte onsdag at viruset også er oppdaget i USA, og at myndighetene har slått alarm av denne grunn.

Informasjonsskriv klart

Av disse stedene er det bare Thailand og USA som har direkte passasjerfly-forbindelse med Norge. Det gjelder Thai Airways’ rute mellom Bangkok og Oslo Lufthavn, og Norwegians og SAS’ ruter fra ulike byer i USA til Oslo.

– Det utarbeides i dag et informasjonsskriv med generell informasjon om viruset og om smitteverntiltak ved håndtering av pasienter med mistenkt corona-virus sykdom til bruk ved Jessheim interkommunale legevakt. Dette er tiltak som er i tråd med og avviker ikke fra allerede innførte generelle tiltak ved mistanke om smittsom sykdom, sier Meyer-Myklestad.

Har hatt øvelser

Ved Oslo Lufthavn henviser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen til de sentrale helsemyndigheter når det gjelder eventuelle tiltak, men forsikrer at Oslo Lufthavn er klar hvis en situasjon skulle oppstå:

– Oslo lufthavn har lagt til rette for at Ullensaker Kommune kan håndtere dette på en god måte gjennom et mottakssenter og øvelser, sier han.

Folkehelseinstituttet sier til NRK at fordi folk reiser mye, må Norge være forberedt. – Inntil videre skal folk oppføre seg som normalt. For folk som reiser til Wuhan i Kina, der sykdommen har utbrudd, er det egne reiseråd på våre nettsider, sa lege Trine Hessevik Paulsen til NRK tirsdag.

Lik flysmart24.no på Facebook