SAS: Fagforening åpner for ville pilot-aksjoner i år

Det kan bli ny pilotaksjoner i SAS denne våren. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det kan oppstå ville pilot-aksjoner i SAS etter at selskapet har varslet behov for endring av flyflåten. Piloter frykter for jobbene, og kan komme til å aksjonere igjen – mindre enn et år siden en omfattende pilotstreik lammet selskapet i over en uke.

Det er avisen Dagens Næringsliv som i sin papirutgave onsdag melder om den ulmende pilotkonflikten. Avisen skriver at lederen for SAS Pilot Group, Christian Laulund, ikke kan utelukke at det kommer til å bli ulovlige aksjoner blant selskapets flyvere i løpet av året.

Kan melde seg syke

Pilotforeningens formann holder det åpent om flyvere kan komme til å melde seg syke, og at dette kommer til å skje utenfor fagforeningenes kontroll. Slike sykmeldingsaksjoner er ikke uvanlig i luftfarten.

Dette vil umiddelbart føre til store trafikkforstyrrelser som forsinkelser og kanselleringer. Det vil skape store problemer for kundene fremover hvis aksjonene blir satt i verk. De blir ikke varslet på forhånd, og gir selskapene mindre tid til å finne en alternativ løsning.

Utgangspunktet for situasjonen er at SAS på tampen av fjoråret åpnet opp for å danne et nytt flyselskap med fly av en mindre type enn det selskapet selv har i dag. Det dreier seg om fly som tar fra 120 til 140 passasjerer.

Frykter jobbtap

Pilotene frykter at dette skal gjøre piloter som er i selskapet i dag, overflødige. Dette fordi flyene vil fly ruter som i dag delvis opereres av SAS’ egne piloter.

Pilotene omtaler situasjonen ifølge DN som «en innbyrdes krig». Flyene skal også drives med egne mannskap på en egen kollektivavtale.

Pilotene signerte så sent som i fjor en avtale med selskapet etter streiken som setter rammer for hvor stor del av flyvingene som kan skje med innleide fly.

Tapte flere hundre millioner

Selskapet mener det trenger fly med færre seter enn i dag. Flåten for kortdistanse består i dag av Airbus A320 og Boeing 737, i tillegg til at selskapet leier inn selskaper som operer fly med rundt 100 seter. Pilotene hevder at SAS ikke vil spare penger på å etablere et nytt datterselskap.

SAS har allerede etablert et datterselskap, SAS Irland. Selskapets operasjoner fra London og Spania mot Skandinavia drives av mannskap og fly fra denne basen.

SAS tapte flere hundre millioner kroner på streiken i fjor, som SAS Pilot Group sto bak.

Ulmer flere steder

Over 4.000 flyavganger ble innstilt etter at 1.400 SAS-piloter gikk ut i streik i en uke, en konflikt SAS i ettertid har sagt at selskapet tapte 650 millioner kroner på.

Det ulmer også blant de kabinansatte i SAS som tidligere har varslet fare for streik ved vårens lønnsoppgjør. Pilotene fikk etter streiken i fjor en avtale med bedre forutsigbarhet i arbeidssituasjonen.

Den retten vil de kabinansatte også nå ha, har deres fagforening gjort klart foran årets oppgjør.