Ny rapport avslører: Norwegian forurenser mer enn SAS

Norwegian har større utslipp av CO2 fra alle sine flyvinger enn SAS. Det viser en ny rapport som baserer seg på faktisk brukt drivstoff. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Norwegian lar ikke en sjanse gå fra seg til å fremheve hvor miljøvennlig selskapets nye fly er i forhold til konkurrentene, og da særlig SAS. Nå slår en ny britisk/australsk rapport sprekker i selskapets miljøfasade.

Den viser nemlig at SAS er mer miljøvennlig enn Norwegian. Hos Naturvernforbundet er man glad for den nye rapporten:

– Dette er viktige tall som må frem i debatten, sier fagsjef i forbundet, Holger Schlaupitz, til flysmart24.no.

Norwegian avviser konklusjonen og mener den er trukket på feil grunnlag, mens SAS mener undersøkelsen «er forbilledlig.»

Har ikke hjulpet mye

Den nye rapporten er laget ved Griffth University i Australia, og University of Surry i England.

Den er mistrøstig lesning for luftfarten. Den viser at flyselskapene – tross intense forsøk på å fremstå som aktører som gjør alt for å redusere klimautslippene – egentlig har oppnådd lite. Alle tiltak dunster vekk fordi antall flyturer vokser så kraftig.

Det er i denne sammenhengen at Norwegian og SAS blir sammenlignet. Vanligvis blir klimautslippene vurdert ut fra hvor stort drivstofforbruk selskapene har per kilometer fløyet distanse beregnet per sete. Slik kan selskap, som putter mange seter inn i flyene sine, fremstå som mer miljøvennlige enn andre.

Slik sprekker miljø-fasaden

Denne gangen skjer det imidlertid ved å se på hva selskapene totalt bruker for å drifte sine fly på alle rutene. Da mister Norwegian med ett sitt forsprang på SAS, viser tall i den nye rapporten. De er basert på flyaktiviteten  i 2018:

Mens SAS slapp ut 4 millioner tonn CO2 på sine flyvinger, var Norwegians totale utslipp på 6 millioner tonn.

Måten denne oversikten er laget på gir et godt bilde av hvor viktig det er å dempe flybruken for å hindre klimaskader, mener Schlaupitz i Naturvernforbundet:

«Gir katta i skryt»

– Det vanlig å snakke om utslipp per setekilometer. Men, for å si det litt folkelig, klimaet «gir katta» i dette. Det er totale utslipp som påvirker klimaet. Dette illustrerer veldig godt hvorfor det er viktig å bry seg om hvor mye som flys, sier han og gir følgende illustrasjon på Norwegians CO2-utslipp:

– Norwegians utslipp på 6 millioner tonn CO2 kan sammenliknes med at alle norske personbiler i 2018 til sammen slapp ut 4,6 millioner tonn CO2, ifølge SSB statistikk. Dette burde være en vekker, sier Schlaupitz.

Fastholder klima-fordel

Hos Norwegian trekker presseansvarlig Andreas Hjørnholm frem at Norwegian har en noe større operasjon enn SAS.

– Det er et uomtvistelig faktum at Norwegian har et av de laveste CO2-utslipp per passasjerkilometer blant alle våre konkurrenter. Grunnen til dette er at vi har en ny og drivstoffeffektiv flyflåte, fullere fly enn konkurrentene, direkte flyvinger og ny teknologi i cockpit som våre piloter løpende tar i bruk for å redusere utslippene ytterligere. Det er klart at et selskap med få fly og få flyvninger vil ha et lavere utslipp enn et stort selskap med mange flyvinger, skriver Hjørnholm i en epost.

Han mener at utslippene hos SAS ville vært 25 prosent større enn Norwegian hvis SAS hadde hatt like mange ruter som Norwegian og flyene hadde operert med de flyene selskapene operer med i dag. Han viser til en beregning som Pareto Securities har gjort for selskapet.

Frustrerende for SAS

Direktør for samfunnskontakt i SAS, Knut Morten Johansen, mener undersøkelsen er forbilledlig i den forstand at den viser de totale utslippene. Det sier han at målinger som kun viser utslipp per setekilometer ikke gjør. Han mener at sammenligninger selskaper imellom med ulike rutenett blir oftest en øvelse med epler og pærer.

– Det har vært ganske frustrerende å se tendensiøse presentasjoner som er villedende for de fleste som er opptatt av de totale klimautslippene. Nye fly som gir lavere utslipp er helt vesentlig i den innsatsen som skal til for å håndtere miljøutfordringen. De hjelper lite det hvis det blir flere fly enn det er behov for i luften. Det vi omtaler i bransjen som overkapasitet er også et miljøproblem. I tillegg er det lite bærekraftig også i økonomisk forstand, sier Johansen som sier SAS skal satse hardt på biodrivstoff i årene fremover.

Ikke mindre grønn enn SAS

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier at de to måtene å beregne utslipp på – per setekilometer eller totalt, vil slå ut forskjellig.

– Norwegian har lavere utslipp per setekilometer enn SAS fordi de har nyere fly. Men Norwegian flyr mer enn SAS og dermed blir de totale utslipp høyere. Det betyr ikke at Norwegian er mindre grønn enn SAS, mener Elnæs.

Han trekker parallell til Ryanair som hevder at det har det laveste utslippet per setekilometer per passasjer, men på totale utslipp er irene blant de 10 største i Europa.

«Må på flykirkegården»

– Det sier seg jo litt selv. Jo større flyselskap og flere fly, jo høyere utslipp totalt enn selskap som har færre fly og lavere produksjon. Det som er viktig her er at det er de nyeste flyene med det mest effektive lavutslipps-motorene som er den beste løsningen, sier Elnæs som kun ser én løsning på luftfartens klima-utfordringer:

– Luftfart vil fortsette å vokse i høyt tempo. Da må den vokse gjennom at det er de nyeste flyene som benyttes, de gamle må etter hvert sendes til flykirkegården!

Dette er de globale CO2-verstingene:

American Airlines 40 mill. tonn

Delta Air Lines 37 mill. tonn

Emirates 35 mill. tonn

United Airlines 32 mill. tonn

Lufthansa Group 31 mill. tonn

Air France/KLM 28 mill. tonn

China Southern Airlines 27 mill. tonn

British Airways 23 mill. tonn

Air China 21 mill. tonn

Pegasus 21 mill. tonn

Southwest Airlines 21 mill. tonn

China Eastern Airlines 20 mill. tonn

Qatar Airways 20 mill. tonn

Lik flysmart24.no på Facebook