Lufthavner klar for massiv flyparkering – Rygge kan bli «gjenåpnet»

Norwegian har behov for å parkere en rekke fly som nå blir tatt ut av trafikk. Foto: CPH

Avinor forbereder seg nå på at flyselskapene vil ha behov for parkering av «et betydelig antall fly» som blir satt på bakken som følge av korona-situasjonen.

Fordi antallet ventes å bli meget høyt, har Avinor også inngått avtale om også å kunne bruke Forsvarets arealer på lufthavnene for å få plass til alle flyene som etter hvert blir tatt ut av trafikk.

Setter mange fly på bakken

På landets hovedflyplass, Oslo Lufthavn, forbereder man seg til å ta imot mange fly som blir tatt ut av trafikk:

– Vi har ikke noe tall på hvor mange fly som det nå vil bli nødvendig å finne parkeringsplass for. Bare  at det blir betydelig, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen ved Oslo Lufthavn til flysmart24.no.

Både SAS, Norwegian og Widerøe kommer til å ta mesteparten av flyflåten ut av trafikk etter hvert som det meste av utenlandstrafikken blir redusert til et minimum.

SAS opererer med at de skal kutte 90 prosent av virksomheten, Norwegian operer med 75 prosent kutt. Det betyr mange fly på bakken, som vil bli parkert med motorene dekket til.

Rygge kan få Norwegian-fly

Også arealer utenfor Avinor-systemet kan bli tatt i bruk.

Nedlagte Moss Lufthavn kan få besøk av Norwegian-fly igjen. Dessverre for de som savner den populære flyplassen er det ikke snakk om nyåpning. Rygge har sagt ja til Norwegian som ønsker å parkere fly der i den tiden de er tatt ut av trafikk.

– Vi har vel plass til mellom 6 og 8 fly, litt avhengig av størrelsen, opplyser Espen Ettre i Rygge Sivile Lufthavn til flysmart24.no. Han leder en gruppe som jobber for å gjenåpne den tidligere så populære østfoldflyplassen. Det var Moss Avis som først skrev om denne muligheten.

Flyplasser i Sør-Norge

Både SAS og Norwegian har et betydelig antall fly som ikke lenger skal gå rute. Siden de har baser i flere land, vil en del fly også bli parkert utenfor Norge. SAS vil – i tillegg til på Gardermoen – parkere fly på flyplassene i København og Stockholm.

For SAS er Kastrup selskapets langdistanse-flyplass, og de fleste av de store flyene vil derfor trolig bli parkert der.

Norge blir i dag betjent av Boeing 737-fly, som skal fases ut etter hvert. Pressesjef for SAS i Norge, John Eckhoff, opplyser at et førtitalls fly skal parkeres på Oslo Lufthavn og flyplassene i Trondheim, Bergen og Stavanger. Dessuten kan det bli aktuelt å parkere noen fly i Bodø og Tromsø.

Norwegian har rundt 160 fly av typen Boeing 737-800 og Boeing 787 Dreamliner, og vil trolig også bruke ledig areal på bl.a. Oslo Lufthavn som lagringsplass for arbeidsledige fly.

Ber Forsvaret om hjelp

Bortsett fra at selskapet har fått tilbud om å parkere på Rygge, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm at informasjonsavdelingen rett og slett ikke har oversikt over hvor flyene skal plasseres.

Avinor presiserer at de aller fleste fly som blir parkert i Norge, vil bli plassert på flyplasser i Sør-Norge. Bare unntaksvis vil flyplasser i nord bli benyttet.

Partene har jobbet raskt, for de formelle tingene er allerede på plass.

Fremstå annerledes

– Ja, avtaler med flyselskapene om parkering av fly ved de største lufthavnene er inngått, sier  Westher Andersen.

Mange flyplasser kommer derfor til å fremstå på en helt annen måte overfor publikum om ikke mange dagene. Der det før var hektisk trafikk, vil det snart bli stort sett bare parkerte fly å se.

Han sier at publikum derfor kan forvente å se et betydelig antall parkerte fly ved disse lufthavnene i tiden som kommer.

Lik flysmart24.no på Facebook