Krisepakken til luftfarten: – Nok til å holde Norwegian flyvende

Staten kommer nå med en redningspakke for luftfarten. Bransjen har fått knallhard medfart etter korona-krisen. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Regjeringen og flere av opposisjonspartiene på Stortinget ble torsdag kveld enige om en krisepakke for luftfarten. Her er Norwegians andel en lånegaranti på opptil 3 milliarder kroner.

Den første delen består av et lån på 300 millioner kroner.

Det mener flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i konsulentselskapet WinAir er bra:

– Ja, det er nok i første omgang. Norwegian får 300 millioner umiddelbart på konto og det holder dem flyvende til resten er på plass, sier Elnæs til flysmart24.no.

Hardt rammet

Den samlede pakken er på 6 milliarder kroner, der 3 milliarder er tiltenkt Norwegian, 1,5 er tiltenkt SAS og resten til de øvrige norske flyselskapene med Widerøe som det tunge elementet.

– Jeg synes det er et godt politisk håndverk at SAS og Widerøe også fikk sin del, sier Elnæs videre.

Pakken, som kommer fordi flyselskapene er blitt ekstra hardt rammet av konsekvensene av korona-situasjonen, har regjeringen fått Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet til å stille seg bak.

Den går ut på å stille en statlig lånegaranti på inntil seks milliarder kroner til rådighet.

Må stille opp

Av dette kan Norwegian totalt få tre milliarder kroner. SAS kan få inntil 1,5 milliarder kroner av ordningen, men har allerede også fått tilsvarende garantier fra Sverige og Danmark.

Widerøe og andre flyselskaper kan få de siste 1,5 garanti-milliardene.

Pengene blir imidlertid ikke gitt uten at staten sikrer seg at også aksjonærene stiller opp for å redde selskapene unna havari.

For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene.

Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

Norwegian utsatt

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner.

Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

– Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før koronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier. Samtidig stiller vi gjennom garantiordningen betydelige beløp tilgjengelig, dersom de er villige til det, heter det i forslaget.

Skal gjøre alt 

Norwegians konsernsjef, Jacob Schram, sier i en kommentar at selskapet er glad for løsningen:

– Vi synes det er svært positivt at norske myndigheter nå kommer med en tiltakspakke for luftfarten, som over hele verden er hardt truffet av kornona-krisen. Vi har vært tydelige på at vi trenger likviditet, og vi er takknemlige for at det er det vi nå får tilbud om. Dette er avgjørende for å kunne trygge norsk luftfart, kritisk infrastruktur og titusenvis av jobber, sier Schram og legger til:

– Nå må vi bruke litt tid på å sette oss inn i betingelsene, men vi kan garantere at vi skal gjøre alt i vår makt for å innfri kravene, sier Schram.

Sikre flytilbudet

Partiene er også enige om en å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Målet er ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden.

Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

Lik flysmart24.no på Facebook