SAS kan bli tvunget til salg og bli et varig mindre selskap

Dramatisk melding fra konsernsjefen i SAS torsdag: Fortsatt streik kan bety at selskapet må nedskalere kraftig. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det streikerammede SAS har torsdag morgen sendt ut en dramatisk melding til markedet: Hvis pilotstreiken varer, kan selskapet bli nødt til å selge deler av driften, og tvunget til varige kutt i sitt tilbud.

Meldingen kommer i det pilotene og selskapet setter seg sammen til andre dags mekling i et forsøk på å få slutt på den nå 10 dager lange streiken.

Konsernsjef Anko van der Werffs melding betyr i klartekst at selskapet blør penger.

Trenger mer penger

Streiken har til nå kostet selskapet 1,3 milliarder kroner i tapte inntekter og økte kostnader. Det utgjør rundt 130 millioner hver dag streiken varer.

Streiken har til nå rammet over 270 00 reisende, og ført til 2 550 kansellerte flyvninger.

Werff advarer derfor mot at selskapet, med fortsatt streik, kan komme til å miste muligheten til å få et midlertidig lån på 700 millioner amerikanske dollar. Det skal sikre at selskapet har nok kapital til å gjennomføre rekonstruksjons-prosessen som det nå er inne i.

Han advarer da mot de konsekvensene dette kan få:

Kutt i drift og flyflåte

– I et slikt scenario vil selskapet måtte kraftig nedskalere omfanget av SAS sin operasjoner og flyflåte i mangel av et gjennombrudd i forhandlingene med pilotene. Når disse tiltakene først er iverksatt, vil det være vanskelig for SAS å gjenoppbygge størrelsen og bredden på eksisterende nettverk og tjenester, heter det i meldingen fra Werff.

Når konsernsjefen nevner salg sikter han trolig både til fly, men også landingsrettigheter selskapet har på store europeiske flyplasser. Sistnevnte kan ha store verdier.

Lån med vilkår

SAS skriver at selskapet har kontanter til å sikre forpliktelsene fremover, men at en langvarig streik kan endre denne situasjonen.

Lånet SAS er avhengig av er penger som selskapet trenger for å komme seg gjennom den pågående rekonstruksjonsprosessen, skriver han. Selskapet har fått konkursbeskyttelse i USA under den såkalte chapter 11-ordningen.

Forutsetningen for å få disse pengene er imidlertid at selskapet klarer å følge sin plan i spareprogrammet SAS Forward, som forplikter SAS til å kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Må nedskalere

Der er her den dramatiske beskjeden fra Werff kommer:

Hvis disse pengene uteblir, må SAS komme til å bli tvunget til å selge rettigheter selskapet sitter på i dag, og nedskalere driften.

Derfor mener Werff at streiken må stanse nå:

 – Vi må komme til enighet og avslutte steiken så snart som mulig. Det vil kreve at vi finner løsninger med alle parter som har uttrykket et ønske om å støtte SAS, skriver han i meldingen.

Kutte på langdistanse

SAS har allerede vurdert å skjære ned på langdistanse-flåten og selge noen av sine langdistansefly, som en følge av krigen i Ukraina.

Dette fordi bunnen har falt ut av deler av markedet, særlig de rutene som gå til Asia.

Her har Russland, som et mottiltak mot de vestlige straffetiltakene, stengt flykorridoren over Sibir for vestlige fly.

Det er den korteste veien mellom vest og øst, og stengingen betyr at flytiden blir mange timer lenger. Det har påvirket etterspørselen etter billetter så kraftig at tilbudet i dag er svært begrenset.