Lavere maksimalpriser – men først til neste år

Widerøe opererer en rekke ruter der staten er med på å betale regningen, såkalte FOT-ruter. Neste år blir maksimalprisene på disse redusert. Foto: Morten Larsen

Regjeringen har i dag lagt frem tiltak som skal demme opp for den kraftige kritikken av billettprisene på det norske kortbanenettet. De rutene som staten sponser skal bli billigere enn i dag.

Men, det skjer ikke nå. Det skal først skje fra 1. april 2024.

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum som presenterte planene i dag.

Maksimalpriser

Billettprisene på de såkalte FOT-rutene, der staten betaler en del av regningen for å opprettholde ruter, styres av maksimalpriser, fullt fleksible og én vei.

Disse vil fra 1. april 2024 halveres.

Dette gjelder for rutene betjent med fly i Sør-Norge og Nord-Norge, og fra 1. august også for helikopterruten mellom Værøy og Bodø.

Ny rute i nord

For å ta hensyn til en mulig vekst i etterspørselen vil kravene til setekapasitet øke der tallet på reisende stiger mest.

Regjeringa legger også opp til å foreta endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms. Bl.a. blir det ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø som skal styrke transporttilbudet mellom Øst-Finnmark og Tromsø.