Dine rettigheter

Mange går glipp av kompensasjon ved forsinkelser og kanselleringer fordi de ikke kjenner til de rettighetene som eksisterer for flypassasjerer.
Her er noen av de viktigste bestemmelsene:

Forsinkelse:
Du har krav på forpleining når forsinkelsen er på 2 timer ved flygning opptil 1500 km, 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km. 4 timer ved alle andre flygninger.

Kompensasjon:
Opplever du at flyet blir mer enn to timet forsinket og grunnen er et forhold som flyseskapet har ansvar for, utløses rett til økonomisk kompensasjon. Her er det faste satser, og størrelsen på kompensasjonen er avhengig av reisens lengde.
Du kan ha rett på kompensasjon når forsinkelsen er 2 timer ved flygning opptil 1500 km, 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km og 4 timer for alle øvrige flygninger.

Satsene er:
250 euro for alle flygninger opptil 1500 km
400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.
600 euro for alle øvrige flygninger

Saksgangen er slik at du må først forsøke å kreve kompensasjon direkte til flyselskapet. Blir saken avvist der, kan du bringe saken inn Transportklagenemnda for flyreiser eller Transportklagenemnda for pakkereiser – avhengig av hvilken reise du har kjøpt.

Du bør sende klagen så raskt som mulig, og innen to måneder etter at hendelsen har funnet sted. Dette er fristen både Transportklagenemnda og rettsapparatet etter hvert har satt for denne type saker.

Transportklagenemnda skriver på sine nettsider at den behandler alle typer klager i forbindelse med flyreisen. Alt fra problemer ved bestilling til hendelser på flyplassen eller ved flyreisen, som forsinkelse, kansellering, tap av eller ødelagt bagasje og manglende tilrettelegging og assistanse.