Munnbindpåbudet faller i enda en av feriefavorittene

Hellas har bestemt at munnbind-påbudet på ferjer, fly, buss og taxi skal fjernes. Datoen er ennå ikke bestemt. Foto: Shutterstock

Bruken av munnbind er slett ikke over, selv om vi her i Norge fjernet påbudet i fjor. Men nå faller dette påbudet også i et av nordmenns absolutte favorittland.

Det er Hellas som nå fjerner de meste av munnbind-bestemmelsene.

I likhet med en del andre land, blant dem Spania og Tyskland, har deler av munnbindbestemmelsene blitt beholdt i Hellas.

Enkelte unntak

Men nå har myndighetene bestemt at påbudet om bruk av munnbind på offentlig transport skal fjernes, uten at det er satt noen nøyaktig dato for når dette skal skje, heter det i en pressemelding fra helseminister Thanos Plevris.

En dato er ventet å komme en av de første dagene.

Det betyr at det ikke lenger vil være påbudt å bruke munnbind på steder som på fly, busser, i taxi eller på ferjene. Påbudet vil fortsatt gjelde på helseinstitusjoner.

Prøveordning

I likhet med mange andre land fjernet Hellas det daværende påbudet om bruk av munnbind innendørs i fjor, men valgte å beholde påbudet i enkelte områder.

Dette skjedde i Hellas fra 1. juli. Det ble først fjernet som en prøveordning, men ble etter hvert gjort permanent.

Det samme skjedde i Spania, som fjernet sitt påbud om bruk av munnbind på offentlig transport så sent som i forrige måned. Bestemmelsen var gyldig fra 8. februar, men også her gjør man fortsatt unntak for helseinstitusjoner og apotek.

I Tyskland er det fortsatt munnbindplikt på offentlig transport, og særlige regler for helseinstitusjoner. Påbudet på fly har imidlertid blitt fjernet.

Tøffe grep, best i klassen

Som flysmart24 har skrevet tidligere, har Hellas fra første stund vært et av de landene som innførte de strengeste korona-tiltakene da pandemien kom i mars 2020.

Det viste seg å være smart. Landet var lenge «best i klassen» i Europa når det gjaldt korona-bekjempelse, med svært lave smittetall.

Det ble laget omfattende og nøye protokoller for hvordan smitten skulle bekjempes, noe ikke minst turistene fikk merke når de kom til sine feriehoteller. Det var nøye, og strenge, regler for si å si alt.

Etter hvert som det kom nye og mer smittsomme varianter, blomstret imidlertid smitten opp også i Hellas.