Langt fra normal flyaktivitet – mangler 5 mill. reisende

Færre reiser med fly i Norge og det vil ta flere år før trafikken er oppe på normalt nivå igjen. Foto: Mikkel Moxness/Avinor

Mens flyselskaper og reisearrangører fokuserer på økt salg av flyreiser, viser de faktiske tallene fra Avinor at nordmenn reiser mindre med fly enn før.

– Tiden vi er inne i preges av økte kostnader, høyere rente, krig, generell uro og usikkerhet. Det gjør at folk reiser mindre, konkluderer Avinor.

Det mangler ennå 5 millioner flyreisende for å komme opp på normalen. Det er heller ingen bedring i sikte med det første:

Derfor svikter det

–  Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Derfor konkluderer selskapet med at det vil ta mange år før trafikken begynner å nærme seg normalen fra før pandemien. Året 2019 er det siste hele normale driftsåret bransjen sammenligner seg med.

Krig og usikkerhet

– Avinors prognoser anslår fortsatt at trafikken først returnerer til før-pandemi nivå i 2027/2028. Tiden vi er inne i nå preges av økte kostnader, høyere rente, krig, generell uro og usikkerhet. Det gjør at folk reiser mindre, heter det i en melding fra selskapet.

Totalt reiste 49 millioner passasjerer via Avinors lufthavner i løpet av 2023, en økning på 9,6 prosent i forhold til 2022. I 2019 var tallet 54 millioner.

Det er med andre ord langt opp til det som kan kalles en normal situasjon.

Taxfree svekker økonomien

Avinor har derfor reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien.

Det skyldes ikke bare lavere trafikk, men også bl.a. kutt i taxfree-kvoten som regjeringen har fått flertall for. Kvotereduksjonen på tobakk har gjort at taxfree er den enste av de kommersielle inntektene som svikter, mens bl.a. parkering og inntekter fra servering øker.

Selv om trafikken øker fra 2022, sitter konsernet igjen med et mindre overskudd enn i fjor.

Inntektene økte fra 10,4 til 11,5 milliarder, mens overskuddet før skatt ble redusert fra 427 millioner i 2022 til 304 millioner kroner i fjor.