Dato satt for når det kan bli pilotstreik i Norwegian

Det er fare for streik i Norwegian fra 31. mai. Det er fristen de norske pilotene har satt for å få en avtale med selskapet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Det er nå satt en tidsfrist for når lønnsoppgjøret for de norske pilotene i Norwegian skal være avsluttet.

Datoen partene må forholde seg til er 31. mai.

Partene består av Norwegian Pilot Union (NPU) og Parat på den ene siden, og Norwegian-ledelsen og NHO Luftfart på den andre siden.

Ingen avtale ennå

Dersom det ikke blir enighet innen fristen, kan pilotene gå ut i streik.

Datoen er satt fordi Norwegian-pilotene ikke har kommet til enighet med ledelsen i selskapet om ny tariffavtale.

Forhandlingene har, som flysmart24 har skrevet tidligere, pågått lenge uten at det er har vært fastsatt noen bestemt frist for avtale.

Nå har pilotene mistet tålmodigheten, og fristen er nå 31. mai.

Leder advarer

Leder for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor og at det er fare for streik om de ikke blir enige i meklingen.

I en pressemelding sier Hansen at det er uenighet om både arbeidstidsbestemmelser og lønn.

– Vi jobber i 6 av 9 helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Forutsigbar jobb

Hansen sier kravene er knyttet til bedre balanse mellom arbeid og privatliv, i form av mer forutsigbarhet.

– Vi piloter må være på jobb når folk flest vil ut og reise, men i likhet med andre må vi også ha et liv med familien utenom jobben. Det er derfor fremmet krav om en jevnere arbeidsbelastning og lengre varslingstid ved endringer i arbeidsprogrammet, sier han.