UD advarer mot reise i populære ferieland for nordmenn

Mange nordmenn setter kursen mot Egypt i år. Der fins reiseråd fra UD. Her Naama Bay i badebyen Sharm el Sheikh. Foto: Shutterstock

Det kan være smart bruk av tid å ofre noen minutter på Utenriksdepartementets sider med reiseråd. Der vil man se at det advares mot å reise til og innen flere ferieland som er aktuelle for nordmenn.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

For tiden befinner det seg over 50 ulike land på denne listen, og flere av dem vil trygt kunne betraktes som vanlige reisemål for nordmenn:

Kan aldri garantere

Det dreier seg blant annet om Tyrkia, Egypt, Tunisia, Jordan, Thailand, Pakistan og India, viser flysmart24s undersøkelse.

Utenriksdepartementet skriver selv at deres reiseråd er et tydelig signal om hvordan norske myndigheter vurderer sikkerhetssituasjonen.

– Det er samtidig bare et råd, ikke et forbud eller en restriksjon. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre, skriver UD.

«Krigslignende tilstander»

Departementet skriver at årsaken vanligvis er krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter.

Etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen kan UD finne ut at situasjonen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. 

UD har også i ekstraordinære situasjoner opprettet helserelaterte reiseråd, for eksempel i sammenheng med smittefare under pandemier, slik vi husker det fra covid 19-tiden.

Dette er rådene for noen land

Tyrkia: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. 

Egypt: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Nord-Sinai og alle reiser innenfor en avstand på 50 km fra grensen til Libya.

Jordan: Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til grenseområdene nærmere enn tre kilometer mot Syria og Irak.

Thailand: Utenriksdepartementet fraråder reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig i provinsene Pattani, Yala, Narathiwat og Songkhla i Thailand.

Hele listen over land med reiseråd finner du her.

Vanskelig å hjelpe

I land eller områder hvor Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd kan det være vanskelig å gi konsulær bistand til norske borgere, opplyser UD.

– I ytterste konsekvens kan det bety at utenrikstjenesten ikke vil kunne hjelpe deg dersom du får problemer på reise, advarer departementet.

Det finnes tre nivåer av reiseråd:

  • Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige.
  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser.
  • Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i et land og norske borgere oppfordres til å forlate landet.