Fortalte passasjerer at flyet var innstilt – det var det ikke

Det ble en svært kronglete reise fra Oslo til Nice for de seks nordmennene. Nå er det klart at de har krav på erstatning fra SAS. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da gruppen med norske passasjerer skulle fly med SAS fra Oslo til Nice, fikk de beskjed om at de måtte ta et senere fly – angivelig fordi avgangen deres var kansellert.

Det var den ikke.

Avgangen gikk som normalt, men var blitt overbooket. Derfor måtte noen passasjerer flyttes til en senere avgang.

For de norske reisende førte utsettelsen til at de kom over syv timer forsinket frem til feriemålet.

Avgangen plutselig utsatt

Reisen ble bestilt i oktober måned og tidspunktet for avreise var juni året etter.

Da de reisende krevde erstatning fra SAS for den kraftige forsinkelsen, avslo selskapet kravet. Da havnet saken i flyklagenemnda, som er helt klar i sin dom over selskapets håndtering av reisen.

Gruppen på seks hadde kjøpt tur/retur-billetter med SAS, og skulle reise fra Oslo klokken 09.00 med ankomst Nice etter tre timer.

Senere fikk de billetter der det nå gikk frem at avgangen plutselig var blitt flyttet til klokken 11.10. Dette godtok de.

Ny versjon – oversolgt

Fire måneder senere kommer det en sms der SAS forteller at avgangen viste seg å være oversolgt. De ble henvist til å reise via Arlanda flere timer etter angitt avgang og med ankomst Nice først klokken 19.35.

Denne utsettelsen godtok de ikke, og kontaktet byrået der de hadde kjøpt billettene.

Fra SAS kom det svar om at de reisende ikke hadde ikke noen sak, fordi de hadde fått beskjed om endring av billettene innen fristen på 2 uker før avgang.

Ny versjon – kansellert

Dermed utløste ikke den utsatte avgangen noen erstatning, mente SAS, men tilbød dem å avbestille og få pengene tilbake.

Selskapet mente uansett at krav til erstatning ikke kom på tale i denne saken da det ikke var snakk om at de reisende var blitt nektet ombordstigning.

SAS hevdet at når passasjerene valgte å reise på den utsatte avgangen om ettermiddagen, godtok de også denne endringen.

Dessuten, kunne selskapet fortelle, var deres opprinnelige avgang nå kansellert.

Andre reiste som normalt

At avgangen var innstilt, oppdaget de norske passasjerene raskt ikke stemte.

Andre med billett på denne samme ruten kunne fortelle dem at flyet skulle gå som normalt klokken 11.10. Det gjorde det også, viste det seg.

Gruppen rettet ikke noe konkret økonomisk krav mot SAS på grunn av at de ble over syv timer forsinket.

Det gjør imidlertid flyklagenemnda, som har sett på de ulike versjonene fra SAS og som mener at gruppen i dette tilfelle har krav på maksimal erstatning fra selskapet.

Nektet å reise

Nemnda legger til grunn at forklaringen om at flyet ble innstilt, ikke stemmer.

Det som derimot hadde skjedd var at SAS hadde solgt flere billetter enn det var seter på flyet. Avgangen var overbooket.

Derfor ble kundene nektet å reise på en bekreftet billett, konkluderer nemda.

Skal utbetales straks

Den er klar i sitt standpunkt:

– Dersom passasjeren nektes å reise på bekreftet flyvning, så skal erstatningen utbetales umiddelbart. Det ble ikke gjort i dette tilfellet og nemnda anbefaler at SAS utbetaler standarderstatning på 400 euro per person, totalt 2400 euro, heter det i vedtaket.

Summen tilsvarer 28 100 norske kroner. Forbrukerrepresentanten i nemnda mener at de reisende i tillegg har krav på forsinkelsesrenter.

PS: Vedtak i klagenemndene er ikke juridisk bindende for selskapene. Hvorvidt SAS godtar vedtaket er ikke klart.