Her er de nye karantene-reglene for feriereisende

Et nytt fly har ankommet Oslo Lufthavn og passasjerene går i land. Reisende på unødvendige fritidsreiser skal i obligatorisk karantene. Foto: Knut-Erik Mikalsen

For kort tid siden ble reglene for innreise til Norge fra ferieturer i røde land innskjerpet. Det er innført krav om obligatorisk opphold på karantene-hotell i minst tre dager etter ankomst. Nå er de detaljerte reglene klare.

Det legges opp til at Sivilforsvaret kan trekkes inn i prosessen, ved bl.a. å være ansvarlig for adgangs- og utgangskontroll.

Den nye forskriften er fastsatt av Justisdepartementet i et eget rundskriv som ble sendt ut onsdag kveld, og gjelder personer som returnerer fra det som omtales som «unødvendig fritidsreise.»

De nye reglene er meget detaljerte. Rundskrivet, som beskriver hvordan reglene skal forstås og praktiseres, er på 15 sider. De nye bestemmelsene gjelder fra i morgen, fredag 19. mars.

Sykdommen kan utvikle seg

Flysmart24 har nå gjennomgått dokumentet, der bakgrunnen beskrives ved at endringene skal hindre at folk – som selv ikke er klar over at de er smitte – tar med seg smitte fra reise i utlandet. Dette selv om reisende har testet seg før hjemreise, siden inkubasjonstiden gjør at sykdommen kan utvikle seg også etter dette.

Utgangspunktet er at at personer som er bosatt eller har fast bopel i Norge etter unødvendig utenlandsreiser må på karantenehotell. Her må de bli inntil de kan fremvise negativt resultat på test som er tatt tidligst på dag 3 etter innreise. Resterende del av innreisekarantenen kan da gjennomføres i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted.

Dette er «nødvendige reiser»

De som mener de ikke skal i karantene fordi de mener reisen har vært nødvendig, må kunne dokumentere dette overfor politiet på flyplassen eller grenseovergangen.

Nødvendige reiser vil for eksempel være samvær med mindreårige barn, eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående.

– Et annet eksempel kan være reiser til utlandet for å motta nødvendig medisinsk behandling. Besøk til ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk anses ikke som sterke velferdshensyn i denne sammenheng, skriver departementet.

Skal skaffe transport

Reglene sier at den reisende som skal i karantene, skal gjøre dette på ankomststedet. Her vil det være et eget hotell-tilbud tilgjengelig, og prisen for oppholdet er 500 kroner per natt for voksne, det halve for barn fra 10 til 18. Yngre barn bor gratis.

Det er kommunen på ankomststedet som har fått ansvaret for å opprette tilbudet med karantenehotell. Dersom det ikke er plass på det utpekte hotellet, er det politiet som skal sørge for at kommunens folk får beskjed om dette og finner et alternativ.

Kommunen skal også sørg for at det fins transport-løsninger for de som skal fra flyplass eller annen grense, og til hotellet. Det er lov for de som skal i karantene å bruke kollektiv transport, men kun på turen fra ankomststed til hotell. Alle over 12 år er pliktig til å bruke munnbind på turen.

Politiet skal varsle

Det kan også være aktuelt med taxi, eller andre transport-ordninger som kommunene legger til rette for, særlig når det gjelder store grupper som skal i karantene. Forskrifter sier at det også kan være aktuelt å tilby de som må vente på hotell-transporten egne venterom.

De som ankommer fra utlandet med egen bil, kan bruke bilen som transportmiddel til karantenehotellet. Politiet vil ha en egen varslingstjeneste, slik at det ikke skal være mulig å snike seg unna.

Blir passet på

Det er den aktuelle kommunen som har ansvaret for å informere hotellet om hvem personene er som skal være i karantene gjennom egne lister. Egne folk fra kommunen skal bistå i den praktiske prosessen rundt mottak og gi nødvendig informasjon til de aktuelle personene.

Kommunene skal på forhånd sjekke hygiene og smitteverntiltak på karantene-hotellene, slik at beboere ikke utsettes for ytterligere smittefare under oppholdet.

De bør dessuten gjøres oppmerksom på at det kan være restriksjoner under oppholdet når et gjelder sosialisering og matservering. Det skal også etableres egne ordninger som sikrer at de som omfattes av karantene, etterlever reglene.

Dersom det oppdages brudd på karantene-bestemmelsene, skal politiet kontaktes og det vil da bli vurdert en strafferettslig forføyning. For utlendinger vil det innebære utvisning fra landet.

Må selv skaffe test

De som bor på karantenehotell må selv sørge for å bli testet etter tre dager, hvis de skal slippe å bo hele karantenetiden på hotell. Retningslinjene sier at kommunen bør kunne legge til rette for å hjelpe til med dette hvis den har kapasitet.

Vedkommende som skal ta testen, får anledning til å forlate hotellet hvis alle gjeldende regler om transport til og fra overholdes. Det vil ikke være anledning til å bruke offentlig transport til dette, presiseres det.

De som tester negativt etter 3 døgn, kan forlate karantene-hotellet og gjennomføre resten av karantenen på steder som oppfyller myndighetens krav. Disse skal gis det som omtales som relevant informasjon om resten av karantene-tiden.