Vil ikke satse på ny smittevern-metode på flyplassene

Bagasje-boksene på flyplassene er blant de største smitte-punktene reisende kommer ut for. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Bagasje-boksene i sikkerhetskontrollen på flyplassene er blant de virkelig store smitte-bombene i forbindelse med en flyreise. Nå satser danskene på en moderne og mer effektiv rengjøringsmetode som skal fjerne denne faren.

Denne metoden vil ikke Avinor ta i bruk på norske flyplasser.

Det er Aalborg lufthavn, den tredje største i Danmark, som er først ute med den nye løsningen. Den består rett og slett i et helautomatisk UV-basert avspritings-anlegg som skal rengjøre alle bagasje-bokser som har vært i bruk. I dag avsprites boksene manuelt.

Etter gjennomkjøring i det nye systemet skal boksene være helt frie for eventuelle virus på overflaten, og trygge i bruk for neste passasjer.

Ikke noe for Norge

Også på den normalt største flyplassen i Skandinavia, Kastrup ved København, er man ifølge nettstedet Check-in.dk positiv til den nye løsningen.

Hos Avinor i Norge gjør Gurli Høeg Ulverud, avdelingsleder for kommunikasjon og samfunnskontakt, det klart at det ikke kommer noen slik løsning i Norge:

– Avinor er kjent med at det finnes UV-løsninger på markedet, men har så langt vurdert at manuelt renhold, kombinert med tilrettelegging for god håndhygiene er tilfredsstillende smitteverntiltak, skriver hun i en epost til flysmart24.

Reisende er kritiske

Som flysmart24 har skrevet tidligere, kommer det stadig klager fra reisende som ikke er fornøyd med smittevern-tiltakene spesielt på Oslo Lufthavn.

Veldig ofte rettes kritikken mot sikkerhetskontrollen, med for liten avstand mellom de reisende og usikkerhet rundt renholdet av bagasje-boksene som blir sendt til gjennomlysning.

Ulverud mener at smittevernet er godt ivaretatt også på Oslo Lufthavn, til tross for kritiske reaksjoner fra de reisende.

Tilpasset renhold

– Renholdet i publikumsområdene er tilpasset passasjermengden og situasjonen. Renholdsfrekvensen har også økt for kassene i sikkerhetskontrollen. I tillegg til dette har vi utplassert hånddesinfeksjon i forkant og etterkant av sikkerhetskontrollen som et forsterket smitteverntiltak, skriver hun.

At sikkerhetskontrollen er et smitteutsatt sted, er dokumentert gjennom forskning.

Da er forskerteam fra universitetet i Nottingham for en tid tilbake sjekket smittekildene på flyplassen Vantaa i Helsingfors, var det nettopp i bagasje-boksene som brukes i sikkerhetskontrollen at de verste funnene ble gjort.

Egne regler

Landets flyplasser er pålagt å følge egne regler for å ivareta smittevernet. Disse er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI).

Dessuten må Oslo Lufthavn til enhver tid forholde seg til de lokale bestemmelsene som blir fattet av Ullensaker kommune, fordi dette er vertskommunen til landets hovedflyplass.

FHIs regler setter krav til avstand mellom personer som oppholder seg på flyplassen, og gir rår om tiltak for å hindre at folk får anledning til å sitte for nært hverandre bl.a. i terminalen, ved gate og på spisestedene som fortsatt er åpne.