Vaksinerte kan få flere fordeler – forsikring i røde land

De som er ferdig vaksinerte kan komme til å å fordeler med forsikring hvis de reiser til røde land. Foto: Fergus Style Soller Beach

Innføringen av et korona-sertifikat i Norge kan komme til å gjøre det enklere for de som er fullvaksinert mot coviud-19 å reise til utlandet. Nå ser forsikringsselskapene på om de som kvalifiserer for å få det tiltenkte sertifikatet også skal få bedre dekning i sine reiseforsikringer.

Det kan åpne for at de får full dekning også når de velger å reise til røde land, som så å si hele Europa for tiden er.

Etter korona-utbruddet i fjor ble det innført reiseråd fra myndighetene der man advarte mot alle unødvendige reiser, til alle utland.

Forsikringsselskapene var raskt ute med å redusere betingelsene i reiseforsikringen for opphold i land med så høyt smittetall at de ble farget rødt på Folkehelseinstituttets smittekart.

Vil bli endring

Noen fjernet like godt all forsikrings-dekning for de som trosset reiserådet. Andre selskap beholdt normal dekning for skader som tyverier eller mistet reisegods også for de som trosset reiserådet, men unntok å dekke alle skader som kunne sies å være korona-relaterte.

Nå kan mye tyde på at det blir en endring, men det avhenger av de forutsetningene som regjeringen kommer til å legge inn i de planlagte korona-sertifikatene. Det vil få betydning for de som reiser til røde områder:

– Et koronasertifikat vil ikke automatisk gi gyldig reiseforsikring til røde områder. Men hvis Utenriksdepartementet justerer eller differensierer sitt reiseråd for de som er beskyttet, og med det kan vise til et sertifikat, følger reiseforsikringen naturligvis dette, sier kommunikasjonssjef Andreas Handeland i Europeiske til flysmart24.

Forløpende vurdering

Hans kollega i Gjensidige, Bjarne Rysstad, melder om den samme holdningen, og at de avventer nye reiseråd. De nåværende gjelder til og med 15. mai, og er ventet å bli oppdatert snart:

– Vi vil fortløpende vurdere om det er mulighet for endringer, spesielt knyttet til reiser utenlands. Vi forholder oss til hva myndighetene gjør og vil tilpasse oss ut fra det, sier Rysstad.

Handeland mener at det å skille mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte, i seg selv ikke vil innebære noen konflikt for selskapet og kundene som ikke er vaksinert.

Lover kjappe svar

– Vi differensierer ikke på de vaksinerte og ikke. Vi følger bare reiserådet. Gjør UD endringer for de som kategoriseres som «beskyttet» vil vår dekning følge dette, sier Handeland.

Rysstad i Gjensidige gjør det klart at selskapet følger tett med på det som skjer, men at det akkurat nå ikke er noen endringer i hvordan selskapet forholder oss til reiseforsikringen.

– Fortsatt er det ingen endelige konklusjoner fra myndighetene om hvordan reglene om koronasertifikat vil være, og når de vil gjelde fra. Derfor vil ikke vi forskuttere våre mulige endringer, men vil veldig kjapt kunne gi tydelige svar på dette når «myndighetene har talt», sier Rysstad.

Sparsomt med opplysninger

I forbindelse med innføringen av et korona-sertifikat har regjeringen sendt ut et forslag om hvordan dette skal fungere og gjennomføres på, ut på høring.

Etter en kort svarfrist vil den så komme med selve forslaget, for å kunne iverksette en ordning også for utlandet i juni måned.

– Norske myndigheter har foreløpig vært sparsommelige med opplysninger om hvordan det slikt koronasertifikat skal fungere for reisevirksomheten. Det vi i If og Europeiske Reiseforsikring er mest spente på er hvordan dette vil spille sammen med UDs reiseråd, som igjen legger premissene for hvor en reiseforsikring er gyldig eller ikke, sier Handeland.