Reisende fra flere land fritas fra krav om hotellkarantene

De som reiser til Malta slipper hotellkarantene når de kommer hjem til Norge. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Forrige uke la helsemyndighetene om reglene for hvem som er nødt til å oppholde seg i obligatorisk hotell-karantene ved hjemkomst fra røde land i Europa. Den nye ordningen gjaldt fra sist torsdag.

Nå er ny liste klar. I forrige uke var det åtte land som kvalifiserte for fritak. Nå er det ti land. Fra disse landene gjelder karantenereglene så lenge der er «røde», men karantenen trenger ikke å skje på hotell.

Kravet for å slippe hotellkarantene, og heller tilbringe karantenedagene hjemme, er dette:

Betingelsene

Landet man kommer fra i Europa må under en grense for 150 smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene for å bli betraktet som områder med lav smitte.

Dessuten: Andelen som tester positiv i landet må ikke overstige 4 prosent av de som testes. Det siste kravet gjør at flere land, som har under 150 smittede, likevel er på listen over hotellkarantene fordi andel positive er for høy.

Myndighetene har opphevet inndelingen i nødvendige og unødvendige reiser. Det er fra nå av smittesituasjonen i landet du reiser fra som nå vil være avgjørende for om man må i karantene når man kommer hjem.

Dette er landene

Flysmart24 har gjennomgått den nye listen som kom fredag.

De nye reglene gjør at disse landene nå er fritatt karantene-plikt på hotell, i følge en fersk oversikten som Folkehelseinstituttet har publisert fredag formiddag:

  • Irland som har 102 smittede, og 2,1 prosent positive.
  • Island som har 10 smittede, og 0,1 prosent positive.
  • Italia som har 135 smittede og 2,3 prosent positive.
  • Liechtenstein som har 67 smittede, andel positive ikke oppgitt.
  • Malta som har 9 smittede, og 0,2 prosent positive.
  • Portugal som har 55 smittede og 0,1 prosent positive.
  • Romania som har 46 smittede og 2,4 prosent positive.
  • Storbritannia som har 46 smittede, og 0,3 prosent positive. Her skriver FHI at data ikke tilgjengelig fra ECDC. Nasjonale offisielle datakilder ble brukt for å beregne indikatorene.
  • Tsjekkia som har 118 smittede og 0,5 prosent positive.
  • Østerrike som har 115 smittede og 0,1 prosent positive.

De store ferielandene

De to store ferielandene for nordmenn, Hellas og Spania, er et stykke unna å komme på FHIs liste.

Spania har en rask nedadgående smittekurve, og ligger i dag på 139 smittede per 100 000 innbyggere. Men andelen positive er for høy. Den er nå på 4,5 prosent, mens den var 4,9 sist uke. Med fortsatt fallende kurve går det mot at også Spania kommer på den ettertraktede listen om ikke så lenge.

Verre er det med Hellas, som har åpnet for utenlandske turister denne måneden. Landet har ennå 259 smittede per 100 000 innbyggere, men på den annen side en andel positive tester på bare 0,6 prosent.

For mange positive

Land som Tyskland, Bulgaria, Polen, Ungarn og Slovakia ligger også under grensen på 150 smittede, men har en for høy andel positive tester til at kravet om hotell-karantene frafalles.

Tallene fra FHI danner grunnlaget for regjeringens endelige beslutning om innreisekarantene.

Reglene ved å slippe hotellkarantene er at man likevel må fullføre karantenetiden hjemme, eller på annet egnet oppholdssted.