Korona-sertifikatet får begrenset gyldighet fra februar

Fra 1. februar blir en viktig dato for alle fullvaksinerte, og gyldigheten av korona-sertifikatet. Foto: Shutterstock

De som har korona-sertifikat basert på at de har to doser vaksine, vil oppleve endringer fra 1. februar. Da blir tiden sertifikatet er gyldig, bli innskrenket.

Bare nordmenn som har en tredje dose vil ha et ubegrenset korona-sertifikat, eller korona-pass som det også omtales som.

Det melder Folkehelseinstituttet (FHI) onsdag.

Reise innen EU

Assisterende direktør og leder for koronasmittevern i FHI, Geir Bukholm, sier til flysmart24 at dette kan få flere, som ønsker å reise inn i EU-land, til å ta den tredje dosen:

– Endringen er et vedtak i EU som regulerer krav til vaksinering ved innreise til EU-land. Dette får ikke noen direkte virkning for de faglige anbefalingene i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Vedtaket i EU kan påvirke personers ønske om å la seg vaksinere med en oppfriskningsdose for de som ønsker å reise inn i EU-land med krav om en oppfriskningsdose for å komme inn i landet, sier Bukholm.

Følger EU

Endringen vi innebære at fullvaksinerte må ta en oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (rundt 9 måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat.

Endringen er ikke noe norsk fenomen, men kommer som en følge av at EU før jul besluttet å innføre endringer i gyldigheten i koronasertifikater. Det er den beslutningen som slår inn for nordmenn også nå.

Den nye bestemmelsen vil altså altså avgjøre hvor lenge koronasertifikatet vil være ansett for gyldig ved innreise eller eventuell innenlands bruk i et europeisk land.

Til de med tre doser

Men i meldingen er det en glad’melding til alle som har tatt den tredje booster-dosen:

Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning, heter det i meldingen fra FHI.

Oppfriskningsdose vil vises som «3 av 3» for de som er fullvaksinert med to doser, og «2 av 1» for de som ble regnet som fullvaksinert etter én dose av en vaksine på grunn av vaksinetypen eller gjennomgått covid-19, skriver FHI.

Godt tiltak

For fullvaksinerte har EU besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose.

Gunnar Hasle er leder for Reiseklinikken, og er godt fornøyd med at grunnlaget for korona-sertifikatet blir strammet inn nå:

– Ja, jeg tror det er et godt tiltak for å få folk til å ta den tredje dosen. Jeg er fornøyd om de vil kreve koronasertifikat på kinoer, konserter og restauranter/barer, sier Hasle til flysmart24.