«Turistene skal heretter slippe å bli møtt med aksjoner»

Slik har turistene blitt møtt på flyplassen i Palma. Protestene mot masseturismen var tydelig. Foto: Arran

Det kommer til å skje en grunnleggende endring på et av Europas mest populære feriemål i tiden fremover. Turistøyene skal få færre besøkende. Det skal gjøre øya, Mallorca, mer attraktiv for nordmenn og andre besøkende.

Oppskriften de lokale myndigheter og turistindustrien skal bruke, er bl.a. å innføre stans i byggingen av flere hoteller på ferieøya.

Dette, og flere andre tiltak, skal gjøre at turistindustrien blir mer tilpasset det å ta vare på miljøet. Det skal bli slutt på ensidig fokus på masseturisme der det eneste som gjelder er pumpe inn stadig flere besøkende.

Mer enn sol og bad

– Endringen må komme, men ikke for raskt. Vi har en horisont på fire-fem år på å få til de nødvendige endringer. Det kan ta mer tid. Tar det 10 år så er det vi skal bruke, sier Lucía Escribano, direktør i Fundació Mallorca Turisme, til flysmart24.

Hun sier øya er opptatt av å trekke til seg flere enn de som kun er opptatt av sol, bad og partylivet.

Hun mener tiden har kommet for at den populære ferieøya fremstår som et reisemål som tar klima- og miljøhensyn mer alvorlig, og som setter seg klare mål når det gjelder bærekraft.

«De riktige turistene»

Derfor mener hun at fremtiden for Mallorca ikke ligger i det å skulle få enda flere turister, men få tak i «de riktige» turistene:

De som vil betale litt mer for å oppleve øyas tilbud, uten at det på noen måte skal oppfattes som om øya beveger seg mot å bli et luksus-reisemål.

Hun sier at det som skal skje nå, er et ønske også i befolkningen. De har med stigende skepsis sett et økende press på øyas og dens infrastruktur som følge av et massivt turisttrykk.

Blir ikke byd flere hoteller

Det har bl.a. ført til fysiske aksjoner mot turister på flyplasser, restauranter, i busser og på strendene.

– Det er en liten gruppe som har stått bak disse aksjonene. Nå skal grunnlaget for disse protestene fjernes og folk skal slippe å bli møtt med protester når de besøker øyene, sier Escribano.

Myndighetene har derfor gått til det skritt å fryse antall overnattingssteder i fire år fremover.

Det satses på flere grønne tiltak. Det gjelder bl.a. utbygging av kollektivtilbudet over hele øya, som er ment å dempe behov for leiebil.

Ødelegger leiebiler

Den omfattende bruken av leiebiler på øya har også vært et av ankepunktene mot turismen. Den blir beskylt for å være en alvorlig forurensningskilde.

Det har ført til at aksjoner blant enkelte som har bedrevet hærverk og ødelagt leiebiler til turister mens de har stått parkert i gaten.

Alle øyas fossile busser skal i prosessen med en grønnere politikk bli byttet ut med elbusser, el-hybridbusser og nesten 200 naturgassbusser. 

Den omfattende transporten av avfallsprodukter mellom ferieøya og fastlandet, skal opphøre. Det bygges nå fem kompoststasjoner for organisk avfall slik at søppelet ikke lenger må fraktes bort i båter.