Ba om 190 kr til pizza – tilkjent 5 000 kr i erstatning

Passasjerene med Flyr ville bare ha et par hundrelapper for pizza de måtte kjøpe etter en avbrutt reise. Så endte de opp med tusenvis av kroner i erstatning i stedet. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Da flyet måtte gjøre vendereis til Gardermoen på grunn av for dårlig vær i Trondheim, fikk de reisende hotell og penger til mat av flyselskapet. Summen de fikk var for liten, mente to av de reisende. De klaget saken inn for flyklagenemnda.

Det er trolig en av de mest lønnsomme avgjørelsene de har tatt på lenge:

Klagenemnda ga de ikke bare medhold i at de skulle ha 190 kroner mer til mat enn det de hadde fått av flyselskapet. De ble samtidig tilkjent 5 000 kroner i erstatning for forsinkelse. Det var noe de reisende selv ikke var klar over at de hadde krav på!

Dekke behovet

Utgangspunktet for denne noe uvanlige hendelsen var en flytur fra Oslo til Trondheim med det nye norske flyselskapet Flyr i januar.

Da flyet skulle lande på Værnes, fant kapteinen ut at det ikke var tilrådelig på grunn av svært dårlig vær.

Flyet returnerte derfor til Gardermoen. Der ble de reisende innlosjert på hotell for reise neste dag. De fik også en matkuponger på 150 kroner hver. Dette skulle dekke behovet, mente flyselskapet.

Skjer ikke ofte

De to kjøpte seg hver sin pizza. Det kostet 490 kroner til sammen. Derfor krevde de Flyr for de resterende 190 kronene fordi de mente de hadde fått en for snau sum.

Det avviste Flyr. Selskapet mente at de 150 kronene de hadde fått hver burde være nok.

Det skulle de kanskje ikke ha gjort, med tanke på hva som så skjedde. For dette førte til at saken ble klaget inn for Transportklagenemnda for flyreiser.

Den gjorde noe som ikke skjer ofte, men som den kan gjøre om den oppdager at klagere har krav på mer erstatning enn de er klar over.

Beste løsning

Nemnda fant under behandlingen av saken ut at de to flyreisende ikke bare hadde krav på mer penger til mat, men også kompensasjon for forsinkelsen de ble påført på reisen.

Klagenemnda regnet raskt ut av de hadde krav på 250 euro hver, noe som skulle tilsvare rundt 5 000 norske kroner.

Dette kom klagenemnda frem til etter at den hadde sett på Flyrs dokumentasjon for vendereisen.

Selskapet: Måtte snu

Flyr skriver i sin saksutredning at selskapets vurdering var at værforholdene var så vanskelige på Værnes og omkringliggende flyplasser, at den beste løsningen var å fly tilbake til Oslo.

Flyet hadde avgangstid 18.10 og returnerte til Oslo og parkerte ved gate igjen klokken 19.56.

Når flyklagenemnda har avgjort at flyselskapet også er pliktig til å betale erstatning er det på bakgrunn av den dokumentasjonen det har sendt inn til nemnda.

Hva skjedde egentlig?

Nemnda skriver at flyselskapet har fremlagt en værrapport som viser at flyplassen ble stengt senere på kvelden på grunn av vind.

Flyr har derimot ikke fremlagt vær- eller trafikkrapporter eller logg som viser hva som har skjedd med det konkrete flyet, og som tvang kapteinen til å snu.

– Nemnda mener derfor at Flyr ikke har sannsynliggjort at kanselleringen skyldes ekstraordinære forhold og at selskapet har truffet alle rimelige tiltak for å unngå kansellering. Klager og hans medreisende har etter dette krav på standarderstatning på 250 euro per person, heter det i vedtaket.