Flyr ruster kraftig opp – her er selskapets nye plan

Flyr blir atskillig oftere å se på norske flyplasser fremover. Rutetilbudet dobles for flere flyplassers vedkommende. Foto: Flyr

SAS og Norwegian må regne med langt tøffere konkurranse om passasjerene denne høsten og vinteren. Det nye norske flyselskapet Flyr dobler antall frekvenser på flere av de norske rutene.

– Dette er i henhold til den planen vi har hatt hele tiden. Vi har gjennomført en kontrollert vekst i Norge og senere også på rutenettet i Europa. Nå er tiden inne for å ta neste skritt og det er å øke antall frekvenser i Norge slik at vi har et enda bredere tilbud her i landet.

Det sier kommersiell direktør Thomas Ramdahl i Flyr til flysmart24. Han sier også at selskapet i tillegg vil utvide satsingen til å satse på mer enn ferie- og fritidsmarkedet.

Smekkfulle fly

Utgangspunktet for denne nye satsingen fra Flyrs side kunne knapt blitt bedre. Etter en svært vellykket sommersatsing med så å si smekkfulle fly, har også mange nye reisende skaffet seg erfaring med å fly det nye selskapet.

– Tilbakemeldingene fra kundene er svært oppløftende, sier Ramdahl.

Når selskapet nå øker rutetilbudet i Norge er det også med det mål for øyet å være mer attraktiv for næringslivet.

Hele landet

– Vi har hatt flere forespørsler fra bedrifter som vil inngå samarbeid med oss. Til nå har tilbudet vårt ikke dekket behovet jobbreisende har godt nok. Det håper vi skal bli annerledes nå, sier Flyr-toppen.

Et viktig skritt er at selskapet denne uken blir koplet opp mot reisebyråenes booking-systemer, slik at kundene kan bestille sine reiser med Flyr i de byråene som de har avtale med. Flyr starter samarbeid med 16 utvalgte byråer til å begynne med.

Oppbyggingen av rutetilbudet skjer over hele landet, noe steder er det snakk om en dobling av antall avganger per dag.

Slik blir opptrappingen

Selskapet har «tyvstartet» litt med å tilby ny forbindelse mellom Oslo og Kristiansund fra 2. september.

Etter dette er det bare Finnmark-flyplassene Alta og Kirkenes som gjenstår i nord før alle de store flyplassene er dekket. Ramdahl sier at Flyr har planer her som det ikke ønsker å gå ut med ennå.

Opptrappingen denne høsten og vinteren blir slik:

  • Oslo – Bergen, dobling av antall avganger – fra 21 til 42.
  • Oslo – Trondheim, dobling av antall avganger – 21 til 42.
  • Oslo – Bodø, dobling av antall avganger – fra 6 til 12.
  • Oslo – Evenes, økning på 117 prosent – fra 6 til 13.
  • Oslo – Tromsø, økning på 55 prosent – fra 11 til 17.
  • Oslo – Stavanger, økning på 82 prosent – fra 17 til 31.
  • I tillegg kommer altså Kristiansund inn med 4 avganger i uken.

Flyr øker også flyflåten sin denne sensommeren.

I månedsskiftet august/september får selskapet sitt 12. fly, noe som også bidrar til at selskapet kan øke sitt rutetilbud – både i Norge og i resten av Europa.

Må ha godt tilbud

– Skal vi bli et godt alternativ for jobbreisende i Norge, er det ikke nok å ha et godt rutetilbud mellom de store byene i Sør-Norge. Vi må ha hele landet med oss. Derfor har det også vært svært viktig for oss å bygge opp rutetilbudet vårt også mellom Sør-Norge og Nord-Norge, sier Ramdahl.

Han sier også at tiden snart er inne for å gjøre flere forbedringer innenriks:

Ser flere muligheter

– Det er mange spennende muligheter vi ikke har utnyttet ennå, og bl.a. gjelder dette ruter mellom store knutepunkter og som går mellom andre flyplasser enn Oslo. Dette er noe vi ser på og som vi vil komme tilbake til senere, sier Ramdahl.

Flyr har så vidt rukket å fylle ett år. Driften startet 30. juni i fjor, med første avgang fra Oslo til Tromsø.

Siden har antall fly og rutetilbudet blitt bygget gradvis opp, slik at selskapet flyr i dag på et sommerprogram som har 44 ruter til 38 ulike reisemål.