Nå gir Norwegian ny informasjon før du går om bord

Slik ser det nye boardingkortet hos Norwegian ut. Dette gir mer praktisk informasjon til den reisende enn dagens versjon. Foto: Norwegian

Flypassasjerer flest liker å være godt forberedt før turen. Likevel føler mange et ikke lite stress knyttet til innsjekk, bagasjeregler, sikkerhetskontroll og frykten for å miste avgangen.

Nå utvider Norwegian den informasjonen reisende får når de sjekker inn på flyplassen.

Selskapet håper at ny informasjon skal føre til at starten på reisen skal kunne skje med mer senkede skuldre for passasjerene.

Enklere for kundene

Grepet Norwegian tar er rett og slett å utvide og tydeliggjøre den informasjonen som står trykket på ombordstigningskortet som passasjerer får utlevert når de sjekker inn i skranke, eller benytter seg av innsjekkingsautomatene.

Selskapet sier at formålet er å lage et mer brukervennlig ombordstigningskort. Det skal bli lettere å forstå enn dagens versjon.

Det gjøres for å forenkle og effektivisere avgangsprosessen for passasjerene. 

Først i papir

Foreløpig kommer den nye versjonen i papirutgave, men vil foreligge også i digital versjon om kort tid.

 – Vi jobber hele tiden for å gjøre reiseopplevelsen så behagelig som mulig. Ved å legge til ny og samtidig tydeliggjøre eksisterende informasjonen vil innsjekkings- og ombordstigningsprosedyren bli enda smidigere for kundenesier Christoffer Sundby. Han er konserndirektør for marked, salg og kundeservice i Norwegian. 

Dette blir nytt

Ombordstigningskortet får nytt utseende. En del av informasjonen er helt ny. Som:

I den nye versjonen er det lagt til informasjon hvilken del av flyplassen flyet går fra.

Det står om man skal gå om bord i flyet foran eller bak. Det er oppgitt hvilken type bagasje som er tillatt å ha med inn i flyet. Det står også om man reiser på en billett som gir rett til å benytte fast track-slusen, eller har betalt for å bruke hurtigkøen.

Annen informasjon en tydeliggjort. Bl.a. gjelder det når ombordstigningen starter, hvilken plass man har i køen eller om man har prioritert boarding. Dessuten om hva man faktisk har betalt for å kunne ta med seg inn i kabinen, og hvilken bagasjetype dette gjelder.

– Målet er hele tiden å gjøre det enklere for kundene, sier Sundby.

Automat og skranke

Til de som stusser over at Norwegian velger å innføre den nye versjonen på papirutgaven først, opplyser selskapet at mange fremdeles bruker de selvbetjente innsjekkingsautomatene og skrankene på flyplassene.

– Mange benytter også den digitale løsningen, men fremdeles kommer omkring 50 prosent av kundene i kontakt med et fysisk boardingkort i løpet av ett år. Teknologien gjør sitt inntog også i flybransjen. Men selv med digitale nyvinninger er det i dag fremdeles bruk for enkelte av de tradisjonelle produktene. Papirutgaven av innsjekkingskortet er en av disse, heter det fra selskapet.