Forsikrings-detalj kan påføre noen turister millionregning

Folk med underliggende sykdommer er ikke automatisk dekket av reiseforsikring. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Landets største forsikringsselskap for reiser, Europeiske, rykker nå ut med en advarsel til enkelte av de som nå legger ut på reise.

En betingelse i forsikringen gjør at de kan risikere å sitte igjen med millionregning som de må dekke selv, hvis de skulle bli syke på turen.

Andreas Handeland, som er kommunikasjonsdirektør i Europeiske, tydeliggjør hvem det dreier seg om:

Forverret sykdom

– Det gjelder hvis man har en eksisterende eller underliggende sykdom. Hvis denne skulle bli forverret på reisen, kan man risikere å bli sittende igjen med regningen for behandling og eventuell hjemtransport selv. Vi ser saker der disse utgiftene havner i millionklassen, sier Handeland.

Om mengden slike saker, sier han:

–  Vi hører om tilfeller støtt og stadig. Dessverre er det noen ganger dødsfall inkludert også, sier han til flysmart24.

Klarsignal ikke nok

Han sier bestemmelsene om at den reisende må dekke slike utgifter selv gjelder selv om legen har gitt klarsignal før avreise.

– Legen din ser på helsetilstanden din der og da, og har ikke det økonomiske eller forsikringstekniske perspektivet – naturlig nok. Derfor oppfordrer vi alle som har en underliggende sykdom, uansett alder, til å kontakte våre kompetente sykepleiere før avreise. Da får man en avklaring på hva forsikringen dekker og ikke, samt gode råd, sier Handeland.

Koster mye

Han understreker at en forsikring er til for å kunne dekke akutte og uventede hendelser. Eksempler på dette er akutt sykdom eller skader, forsinkelser, tyverier og ran. Forverring av allerede eksisterende sykdom dekkes ikke.

Aldersgruppen fra 60 og oppover står generelt for rundt halvparten av utbetalingene knyttet til sykdom på reise. Andelen øker naturlig nok i takt med alderen.

– Selv om denne gruppen kun står for ca. en av fire skadesaker til vår alarmsentral, utgjør summen av disse over halvparten av de totale utbetalingene. Da sier det seg selv at dette er kostbare hendelser, og vi unner ingen å sitte igjen med regningen selv, sier Handeland.