Dette er Flys redningsplan – vil leie ut fly og ansatte

Innen tirsdag må Flyr ha fått tilført 430 millioner kroner. Nå har selskapet lagt en redningsplan. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Når Flyr er ute i markedet for å hente inn mer driftskapital, har selskapet en klar satsing for den nærmeste tiden: Det skal ha hovedfokus på lønnsomme ferieruter til Middelhavet, og en forsiktig utvikling av rutetilbudet innlands.

Dette går frem av den investor-presentasjonen som Flyr har lagt ut, og som man håper å kunne skaffe selskapet 430 friske millioner for å satse videre. Det må skje innen i morgen, tirsdag.

Planen legger også opp til å kunne leie ut fly og ansatte til andre selskaper som har behov for flyhjelp.

Skreddersydd for feriereisende

Ifølge planen skal selskapet satse på europeiske feriedestinasjoner med høyere marginer i 2023.

Disse skal ha en frekvens fra daglig til to ganger i uken, og ha rutetider som skal være skreddersydde for fritidsreisende.

Samtidig skriver selskapet at det skal ha «opportunistisk og smidig tilnærming til innenlandsruter utover 2023.»

Dette innebærer at det ifølge investorplanen at innlandstrafikken i sterkere grad skal tilpasses den sesongmessige etterspørselen.

Tre flyplasser med

I planen skriver selskapet at Flyr, ut over dagens trafikk, skal betjene de flyrutene som ligger inne i programmet etter april 2023.

Når det gjelder innlandstrafikk er det helgeruter mellom Oslo, Bergen og Trondheim som ligger inne. I tillegg er det tre flyplasser som fortsatt er med i ruteoppsettet.

Det gjelder Tromsø, Harstad/Narvik og Bodø, uten at det er lagt inn noen avganger ennå.

Flyplasser som Stavanger og Kristiansund, som selskapet opererte før innlandssatsingen ble tatt ned for kort tid siden, er ikke lenger alternativer i Flyrs ruteoppsett på egen hjemmeside.

Satsingen sørover

Derimot er selskapet klar til å øke satsingen på feriemålene i Sør-Europa.

I presentasjonen nevner selskapet ni hovedsatsingsområder som har stor etterspørsel gjennom hele året, og som publikum dermed kan være trygge på vil finnes i Flyrs ruteprogram også i fremtiden:

Det gjelder Alicante, Malaga, Las Palmas, Barcelona, Roma, Paris, Nice, Berlin og Brussel.

I tillegg skal har selskapet også lagt inn avganger med priser fra Oslo til Athen, Madrid, Palma på Mallorca og Porto for 2023. Disse skal følgelig flys som planlagt, slik selskapet har opplyst.

Vil leie ut fly og ansatte

Fra Bergen og Trondheim ligger det inne avganger til Alicante også fra april neste år, en gang i uken for begge rutenes vedkommende.

Disse avgangene har en pause fra slutten av november, men gjenopptas fra 18. februar igjen.

I tillegg til egen drift, skal Flyr også satse på utleie av fly til andre selskaper. Flyr har i dag 5 – 6 fly i drift, men 12 fly i flåten. Det overskytende satser selskapet å få leid ut med mannskap – såkalt wet lease – for å demme opp for lavere etterspørsel i vinterperiodene.

Selskapet skriver at det satser på å få til en drift som kan innebære en årlig fyllingsgrad på flyene på 80 – 90 prosent.