To flyplasser i Europa i verdenstoppen – en er litt norsk

Istanbul Airport er den ene av to flyplasser i Europa som kan smykke seg med 5 stjerner hos ratingselskapet Skytrax. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Reisende flest er kjent med at kvaliteten på hoteller rangeres etter antall stjerner, med 5 stjerner som tegn på luksus og høy kvalitet på service. Litt mindre kjent er det at det fins en tilsvarende stjerne-ordning for fly og flyplasser.

Også der er det antall stjerner som sier noe om kvaliteten som de reisende kan forvente på disse lufthavnene.

Det er det anerkjente britiske ratingbyrået Skytrax som står bak rangeringen, som viser at Europa har to flyplasser som kan smykke seg med tittelen for å være blant verdens absolutt beste.

Nyere dato

Det gjelder gjengangeren München Airport, som har hatt 5 stjerner i mange år nå. Av nyere dato er de 5 stjernene til den andre flyplassen – Istanbul Airport.

For nordmenn er det et poeng at Istanbul-flyplassen, som sto driftsklar så sent som i april 2019, er tegnet av et norsk arkitektfirma.

Det var det norske arkitektkontoret Nordic Office of Architecture og arkitekt Gudmund Stokke som hadde en nøkkelrolle i utformingen av flyplassen.

Likheter med Gardermoen

Han tegnet også den nye norske hovedflyplassen på Gardermoen. Derfor vil man raskt se enkelte likheter mellom Oslo Lufthavn og Istanbul-flyplassen, slik flysmart24 tidligere har skrevet i presentasjon av lufthavnen.

Det er en meget grundig vurdering som ligger bak før en flyplass får tildelt 5 stjerner. Skytrax ser både på adkomsten, at det er oversiktlig og raskt å få sjekket inn med en smidig sikkerhetskontroll. Det skal være enkelt å finne frem.

Høy kvalitet

Servicetilbudet skal ha høy kvalitet, og ikke minst gjelder dette butikker og restauranter. Dessuten blir renhold og stabens serviceinnstilling lagt vekt på, i tillegg til flyplassens transfer-muligheter.

Mange nordmenn benytter seg av flyplassens hovedkunde, Turkish Airlines, på sine reiser østover. Selskapet har to daglige avganger fra Oslo Lufthavn til Istanbul.

Når Skytrax har vurdert alle dette, har den funnet ut at Istanbul kvalifiserer for aller høyeste rangering: 5 stjerner.

Godt kjent blant nordmenn

Istanbul har kommet inn som nummer to på en liste som for Europas del i mange år besto av bare én flyplass, München. Den har hatt 5 stjerner i mange år.

Også dette er en flyplass som er godt kjent blant norske kunder, i og med at den er en av hovedhubene til Lufthansas internasjonale rutenett.

Når den har hatt 5-stjerner, baserer vurderingen seg på det samme som Istanbuls del. I motsetning til Frankfurt er München enkel å orientere seg i. Flyplassen har også satset hardt på tilbud til barnefamilier.