Flybagasjen forsinket – det avslørte kvalmende innhold

Det var herfra, El Prat-flyplassen i Barcelona, at de norske passasjerene hadde reist fra. Her ble den bortkomne kofferten funnet. Foto: Shutterstock

Klagenemnda for flyreiser må hele tiden forholde seg til klager med den utroligste bakgrunn. Det spørs likevel om ikke klagesaken etter en hjemreise fra Spania med Flyr vil bli stående som en blant de helt spesielle.

En gruppe hadde vært på reise til Barcelona i sommer. Etter hjemreisen til Oslo opplevde de at en av koffertene de hadde med seg ikke dukket opp på Oslo Lufthavn etter ankomst.

Derfor ble det, som praksis er, skrevet en rapport som bekreftet dette.

Funnet og destruert

Fem dager senere ble bagasjen funnet i Barcelona. Den blir ikke ettersendt, men innholdet destruert av det som ble meldt å være av sikkerhetshensyn. Det ble da oppgitt at det var sendt matvarer i kofferten, og at de var blitt ødelagt og luktet dårlig.

Etter dette rettet eieren av kofferten et krav mot Flyr på 2 000 euro, eller rundt 20 000 norske kroner, for innholdet som var blitt ødelagt.

Vedkommende opplyste at han hadde sendt frosne matvarer i den innsjekkede bagasjen, men at de var pakket inn i en spesialpose. Han mente at matvarene ikke ville ha vært noe problem hvis ikke kofferten hadde blitt igjen i Barcelona.

Flyr sa nei til erstatningskravet, og passasjeren sendte derfor saken inn til klagenemnda for flyreiser.

Da kofferten ble funnet, var den i en slik tilstand at den av sikkerhetshensyn ble destruert. Den luktet så sterkt, og det rant væske ut av den.

Fikk ikke tak i eieren

Den kunne derfor ikke sendes til Oslo, og menneskene som håndterte dette vurderte den som en sikkerhetsrisiko. De forsøkte å kontakte eieren, men telefonsamtalene ble ikke besvart.

Når kunden senere går gjennom innholdet i samarbeid med Flyr kommer det frem at bagasjen inneholdt flere poser med mat, og fordi dette er innhold som er lett bedervelig, avviste selskapet krav om erstatning og henviste til selskapets befordringsvedtekter.

Der heter det bl.a. at bagasje med ubehagelig lukt ikke tillates.

I tillegg oppdager Flyr etter hvert at innholdet var mer enn bare matvarer:

«Farlig og potensielt smittsomt»

Videre dukket det opp informasjon om at bagasjen også inneholder kroppslige avfallsprodukter. I saksdokumentene heter det at dette, i kombinasjonen med mat, har skapt en rennende væske og lukt som har vært både farlig, potensielt smittsomt og hatt stort potensiale for forurensning av fly, og andre gjesters bagasje, konkluderer selskapet som tilbyr seg å dekke utgiftene til reparasjon av kofferten.

Kunden har forklart at et av barna sølte på seg og at de skitne klærne ble lagt i bagasjen, men at det ikke var snakk om store mengder.

Nå har Transportklagenemnda for flyreiser hatt erstatningskravet til behandling, og støtter Flyr når selskapet har besluttet å avvise kravet.

I tråd med prosedyrer

Nemnda er klar på at det er selskapets ansvar hvis bagasje blir skadet ødelagt, med mindre «det skyldes reisegodsets egen
beskaffenhet eller feil eller mangler ved reisegodset,» som nemnda skriver.

Den har imidlertid delt seg i et flertall og mindretall.

Flertallet mener at kravet må avvises, og henviser til at det er kundens egen feil å legge innhold i kofferten som ikke tåler forsinkelse:

– Likevel har klager hatt med flere poser med matvarer, skriver nemnda og mener at en bagasje med kroppslige avfallsstoffer og matvarer som ligger over tid medfører ubehagelig lukt.

Det ble også konstatert at det var en lekkasje som hadde trengt gjennom kofferten. På grunn av lekkasjen og de illeluktende matvarene og avfallsstoffene, ble hele kofferten med innhold destruert av personalet i Barcelona. Dette er i henhold til prosedyrer og vilkår som klager aksepterte ved billettkjøpet, mener flertallet.

Må ha medvirket

Det mener derfor at kunden må sies å ha medvirket til skaden ved å sende bedervelige ting i strid med vilkårene.

Han har tatt en sjanse på at bagasjen ikke ville bli forsinke.

Mindretallet, forbruker-representantene, mener derimot at flyselskapet ikke hadde lagt frem bevis for at kofferten hadde et slikt innhold eller var i en slik tilstand at den ikke kunne ettersendes.

Mindretallet bemerker også at det ikke har blitt lagt frem bilder som viser bagasjens tilstand.