Legger forslag om å stanse taxfreesalget dødt

Alle forslag om å stanse taxfree-salget blir parkert etter at regjeringen fredag la frem sin nye luftfartsstrategi. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Regjeringen har lagt frem en ny luftfartsstrategi som tar sikte på å sikre rammevilkår som bidrar til å ivareta og utvikle norsk luftfart i fremtiden.

Den ble presentert av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap.) fredag. I denne meldingen parkerer regjeringen et stadig tilbakevendende stridsspørsmål om taxfree, og slår fast at den avgiftsfrie handelen fortsatt skal være en del av finansieringen av luftfarten i Norge.

– Godt å få en avklaring, sier kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway til flysmart24. Selskapet driver all taxfreehandel på de største norske flyplassene.

Viktig inntekt

I meldingen heter det at regjeringen vil videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering som i dag sørger for driften av 43 av landets flyplasser.

I Samferdselsdepartementet bekrefter seniorrådgiver Kristin Bentdal Larsen at dette betyr freding av taxfree:

– I strategien vil regjeringen videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering, samt opprettholde Avinors samfunnspålagte oppgaver. Det er således ikke lagt opp til å endre dagens finansieringsmodell, der inntekter fra avgiftsfritt salg utgjør en viktig del av Avinors inntekter, skriver hun i en epost til flysmart24. 

Taxfree viktigst

Avinor-modellen baserer seg på at inntektene for å drive landets flyplasser skal komme fra avgifter fra flyselskapene, men også fra kommersiell virksomhet som Avinor har inntekter fra.

Her er taxfree-salget den klart viktigste.

Likevel har krefter i flere parti tatt til orde for å stoppe dette salget. I fjor reduserte regjeringen en del av kvotene, noe som bl.a. ledet til nye utspill om å stanse ordningen med avgiftsfri handel.

Det førte til at Avinors konsernsjef Abraham Foss rykket ut med beskjed om at den selvfinansierende Avinor-modellen ville være død hvis taxfree-ordningen blir redusert eller i verste fall stanset.

Hver fjerde inntektskrone

Så sent som i desember blusset saken opp igjen. Da kom regjeringens skattelovutvalg med forslag om å skrote taxfree.

Etter at luftfartsstrategien nå er presentert, kan man slå fast at den delen av utvalgets forslag er lagt i en skuff.

Her skriver regjeringen at den er opptatt av at Avinor skal ha rammevilkår som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et fremtidsrettet desentralisert lufthavnnett.

Den konkluderer derfor med at modellen skal opprettholdes.

Hvem skal drive?

Informasjonssjef Dagestad sier at for Avinor ville det bety bortfall av milliarder av inntektskroner dersom salget ble stanset.

– Siste hele normale driftsår, i 2019, hadde Avinor inntekter på 10 milliarder kroner. I alt 2,5 av disse kom fra taxfree-salget, sier Dagestad.

Dagens taxfree-kontrakt for Travel Retail Norway varer fra 2023 frem til 2028, og omfatter flyplassene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Det har også vært spørsmål om å la Vinmonopolet overta denne handelen. Polet trakk seg imidlertid fra konkurransen foran den siste anbudsrunden.