Advarer nordmenn mot å bruke navngitte flyselskap

Iraqi Airways, her på flyplassen i Istanbul, er blant de selskapene som EU advarer mot. Foto: Shutterstock

Når sommersesongen nærmer seg vil mange nordmenn reise til steder der flysikkerheten ikke er ivaretatt på en måte som EU og de nasjonale flysikkerhets-tilsyn godtar.

Derfor har EU lagt ned forbud for navngitte flyselskap til å lande på flyplasser i Europa. Dette inkluderer Norge, siden vi er en del av EUs luftfartsområde og følger EUs bestemmelser.

Dette dreier seg om over 100 selskaper som ikke får operere i Norge eller innenfor EU, fordi de ikke oppfyller sikkerhetskravene som settes til sivil luftfart i Europa.

Reiser utenfor EU

Luftfartstilsynet har publisert listen, offisielt The EU Air Safety List.

Tilsynet har gjort listen tilgjengelig for de nordmenn som reiser til områder utenfor EU. Der kan man ikke være sikker på at kravene til sikkerhetsstandard harmonerer med den vi har i EU/EØS-området.

– Vi offentligjør listen slik at reisende kan ta opplyste valg når man velger flyselskap i tredjeland, sier direktør for kommunikasjon i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim, til flysmart24.

Samtlige russiske flyselskap

Den listen som ligger ute nå er utarbeidet av EU-kommisjonen sist den 24. november 2022.

Listene omtales av EU som «sikkerhetsliste.» Se lenke nederst i denne artikkelen om hvilke flyselskap som er oppført på listen nå.

Den foreløpig siste og store aksjonen mot flyselskap utenfor EU ble gjort da Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina 24. februar i fjor. Kort tid etterpå ble alle russiske fly nektet å fly til og over europeiske flyplasser eller bruke europeisk luftrom.

Hos Luftfartstilsynet presiserers det at alle russiske flyselskap ikke har havnet på listen fordi de er gjenstand for de vestlige sanksjonene mot Russland, men fordi dette har skapt usikkerhet rundt kvaliteten på det tekniske vedlikeholdet av flyene.

Fører ikke tilsyn

– Første gang et russisk selskap ble tatt inn på listen var ved en oppdatering i november 2021. Ved oppdatering april 2022 ble alle flyselskap som er sertifisert av russiske luftfartsmyndigheter tatt inn i listen. Begrunnelsen for endringen er ikke sanksjonsregler, men, vurderinger gjort av kommisjonen – Air Safety Committee, sier Vikheim.

Listen består ellers av mange afrikanske selskap, noen av disse har vært på listen lenge?

– Ja, noen av disse selskapene har vært på listen lenge. Ofte er begrunnelsen for å føre selskaper opp på listen at luftfartsmyndighetene i det aktuelle landet ikke sertifiserer og fører tilsyn i henhold til ICAOS regler. Selskapene de sertifiserer vil dermed settes opp på listen. De selskapene som ikke føres opp på listen fra disse myndighetene kan for eksempel være gjort tilsyn med av europeiske myndigheter, sier Vikheim.

Selskap kan være oversett

De flyselskapene som operer på svartelisten har ikke anledning til å fly til noen europeiske flyplasser. Den eneste måten selskap på denne listen kan fly til Europa på er å bruke leieselskap (wetlease) som er godkjent for EU-trafikk.

EU er klar på at listen er utarbeidet ut fra tilgjengelig informasjon. Men, understrekes det, man kan ikke utelukke at selskap som skulle ha stått på listen, ikke gjør det på for eksempel på grunn av mangel på informasjon rundt noen flyselskaper som kan operere på grensen til, eller helt utenfor, det anerkjente internasjonale luftfartsregimet.

– Det kan derfor ikke utelukkes at det kan være flyselskaper som ikke er utestengt, men tilfeldigvis opererer under samme handelsnavn som et flyselskap som er oppført på EUs sikkerhetsliste, advarer EU.

Her er listen

PS: Her er den sist oppdaterte listen fra EU og der svartelistede flyselskap står nevnt ved navn.

Selskapene er plassert i to grupper, annex A og annex B. De første har generelt forbud mot å operere i Europa.

De som står oppført under annex B er flyselskaper som «med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene, » som det heter på Luftfartstilsynets nettsider.