Over 1 million nordmenn i passkø i år – politiet advarer

Har du sjekket om passet utløper? Det kan være smart å reagere nå. Foto: Knut-Erik Mikalsen

Politidirektoratet oppfordrer nå folk om å sørge for å sikre seg time i god tid hvis de trenger nytt pass eller det nye nasjonale id-kortet foran sommeren.

Mye tyder på at nordmenns reiseaktivitet vil holde seg høy denne sommeren, til tross for press på privatøkonomien til mange som følge av økte privatutgifter og høy inflasjon både her hjemme og på reisemålene.

Det kan utløse et skred av nye pass-søknader.

Et anslag Politidirektoratet har gjort forteller at det kan komme så mange som 1,3 millioner pass-søknader i år.

Brøt sammen

I politiet har man klar oversikt over hvor mange pass som utløper i år. I tillegg kommer det så mange som opptil 1 million som ikke har vært i utlandet på mange år på grunn av pandemien. Mange av disse skal på tur igjen, men vil etter hvert oppdage at passet har gått ut:

–  I inngangen av året var det 317 000 pass som utløper i løpet av året 2023. Men det vil også komme nye søknader fra folk som aldri har hatt pass før, eller fra de som har pass som har utløpt tidligere. Så prognosene sier 1,3 i forventet etterspørsel, sier seniorrådgiver i Politidirektoratet, Sidsel Anita Aarsnes Linden, til flysmart24.

Politiet vil unngå en reprise av sommeren i fjor da pass-utstedelsen nærmest brøt sammen på grunn av høy etterspørsel og problemer med å få produsert nye pass raskt nok.

Ikke kjøp reise først

Politiet skriver på sine nettsider at de advarer mot ustabile leveranser av pass og id-kort også i år, og at det ikke kan garantere leveringstid.

– Produksjonen av pass og nasjonalt id-kort er nå høyere enn det som er vanlig på denne tiden, men per i dag så ligger vi ganske etter planen, sier Aarsnes Linden.

Det høye antallet som forventes å søke om pass og id-kort gjør imidlertid at politiet advarer mot at dette kan skape problemer, og ber nå folk som må ha nytt pass om å foreta følgende prioritering:

– Vi anbefaler alle å forsikre seg om at de har gyldige reisedokumenter før de bestiller en reise, sier Aarsnes Linden.

Begynner å bli vanskelig

Det er ikke bare enkelt å få time på passkontorene. Flysmart24 sjekket i morges situasjonen i Oslo der første ledige time er 24. mai.

– Det er enkelte pass- og id-kontor som nå melder om begrenset kapasitet. Det gjelder spesielt i Oslo. Det produseres historisk mange pass og nasjonale id-kort for tiden, så det sier noe om etterspørselen. Politidistriktene følger med, og legger ut flere timer løpende ut ifra hvilken kapasitet de har. Vi anbefaler alle som ikke finner time om å sjekke igjen senere, eller på et annet pass- og id-kontor i nærheten, sier Aarsnes Linden.

Politidistriktene gjør vurderinger basert på prognoser og historisk etterspørsel.

Kan miste alt

– Vi håper at vi klarer å flate ut etterspørselskurven slik at det ikke blir en topp inn mot sommeren som kan føre til lengre leveringstider, sier Aarsnes Linden.

De som møter sommerens ferietur uten pass og dermed risikerer å måtte avbestille turen, kan miste alle pengene de har betalt for turen.

Forsikringsbransjen var tydelig i fjor på at manglende pass ikke er en grunn som gjør at man får dekket tapte reiseutgifter.

– Et utløpt pass regnes ikke som en akutt og uventet hendelse – selv om dette med at det ikke er mulig å få tak i nytt i tide kommer bardust på mange. Det dekkes dermed ikke av forsikringen, sa kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Europeiske til flysmart24 i forbindelse med fjorårets pass-kaos.