Fløy i juli – bagasjen kom ikke frem før i oktober

Det gikk tre måneder før Norwegian-passasjeren fikk bagasjen som ble borte under flyturen til Bergen. Da krevde han erstatning. Foto: Knut-Erik Mikalsen

At bagasjen ikke kommer frem med samme fly som en selv er noe de som reiser ofte opplever. Veldig sjelden er det derimot at man må vente tre måneder på at kofferten skal dukke opp.

Det skjedde imidlertid med en norsk flypassasjer som hadde reist fra Dublin, via Oslo, til Bergen med Norwegian.

De reiste i juli, men først i oktober dukket bagasjen opp. Kunden mente at vedkommende hadde krav på erstatning når bagasjen hadde vært borte lenger enn 21 dager, slik internasjonale regler tilsier.

Lette selv på flyplassene

Det kravet har Norwegian avvist, og saken har derfor havnet i flyklagenemnda. Den har nå vurdert kundens krav.

Selve hendelsen er ikke bestridt. Kunden varslet Norwegian om den savnede bagasjen ved ankomst til Bergen, og fikk registrert den slik det skal.

Men, ukene gikk og kofferten var og ble borte.

Norwegian-passasjeren var på Flesland for å lete etter den, og var også innom Oslo Lufthavn for å se om den kunne ha havnet der.

Slik er reglene

Alt forgjeves.

I henhold til internasjonale avtaler skal en bagasje som ikke dukker opp etter 21 dager, ansees som tapt. Derfor mente kunden at han hadde krav på erstatning, som er begrenset oppad til rundt 18 000 kroner.

Kofferten inneholdt ifølge eier verdier for over 26 000 kroner.

Norwegian har beklaget at mannen måtte vente så lenge, men henviser til det kaoset som hersket i fjor sommer med bagasje fra noen av Europas flyplasser.

Ikke lidd noe tap

Flyselskapet skriver i sin forklaring at det mottok svært mange henvendelser om tapt bagasje som igjen førte til lang behandlingstid. Og, mente selskapet, har den reisende ikke automatisk krav på erstatning selv om bagasjen er forsinket i mer enn 21 dager.

Bagasjen ble lokalisert og levert til kundens adresse i midten av oktober.

Når flyklagenemnda har behandlet saken, mener flertallet at vedkommende ikke har lidd noe økonomisk tap. Dette fordi passasjerens koffert faktisk kom til rette og er blitt returnert til eieren.

Får dekket utgifter

Utbetaling av et fast beløp, som om kofferten faktisk forble borte, vil gi en tilfeldig fordel til passasjeren. Det mener flyklagenemnda det ikke er dekning for. Den konkluderer med at den reisende i et slikt tilfelle kun har krav på dekning av de utgiftene vedkommende har hatt.

Det blir også konklusjonen.

Erstatningskravet blir avvist, og vedkommende blir bedt om å presentere kvitteringer for Norwegian på utgifter som vedkommende mener har påløpt som følge av kofferten som var på avveie.